tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2008 / Cilt 30 / sayi 2-3-4

KAPAK
.
Hiperbarik Bupivakain ve Hiperbarik Levobupivakain ile Yapılan Spinal Anestezinin Düzeltilmiş QT Aralığına Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
*İclal ÖZDEMİR KOL, *Kenan KAYGUSUZ, *Sinan GÜRSOY, *Cevdet DÜGER, *Caner MİMAROĞLU
Yeni Bir Öğrenim Modeli Probleme Dayalı Öğrenimde İlk Yıl Deneyimimiz
*Selma ÇETİNKAYA, **Naim NUR, ***Adnan AYVAZ, **Haldun SÜMER
Pterjium Etiyopatogenezinde P53 ve Apoptozisin Rolü
*Ayşe Vural ÖZEÇ, *Haydar ERDOĞAN, *M. İlker TOKER, **Hatice ÖZER, *M. Kemal ARICI
Alopesi Areata Olgularında Depresyon
Gülay Özel ŞAHİN, ** Melih AKYOL, *** Nesim KUĞU, **Sedat ÖZÇELİK
Konka Bülloza Sıklığının Araştırılması
*Mehmet İlkay KOŞAR, *Mehmet ÇİMEN, **Suphi MÜDERRİS, ***Türkan TEKEŞ
İnsizyonel endometriozis: Olgu sunumu
Meral ÇETİN, *Çağlar YILDIZ, **Ersin TUNCER, *Özgür KARAKAYA, **Reyhan EĞİLMEZ
Toraks Duvarında Tüberküloz Soğuk Abse Olgusu
Şule KARADAYI, **Neslihan ÇELİK, **Yusuf İzzettin BARIŞ
İlginç Bir Hemifasiyal Mikrozomi Olgusu
Şefik GÜRAN, ** Salih KOZAN, ** Deniz TORUN, ** Muhterem BAHÇE
Kalp Debisi Ölçüm Yöntemleri
*Mehmet ALKANAT, *Şükrücan H. BAYTAN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.