tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2008 / Cilt 30 / sayi 1

KAPAK
.
Adneksiyel Patolojilere Bağlı Akut Pelvik Ağrısı Olan Hastalarda Tedavi Ve Hastanede Kalış Sürelerinin Değerlendirilmesi
Cem YENİCESU*, Gonca İMİR**, Meral ÇETİN***, Tuncay KÜÇÜKÖZKAN
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Zemininde Gelişen Skrotal Malign Melanom Olgusu
Mehmet Şerif ARSLAN* ,Cengiz GÜNEY*, Hatice ÖZER**, Gökhan KÖYLÜOĞLU
İzmir Karşıyaka Belediye Çalışanlarında Çevresel Risk Algılama Düzeyi
Şafak TANER GÜRSOY*, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU**, Nil BÖREKÇİ***, Meral TÜRK SOYER****, Zeliha ÖCEK
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalı’nda Yapılan Hemodiyaliz Amaçlı A-V Fistül Oluşturulması Ameliyatlarının Sonuçları
Şinasi MANDUZ * , Nurkay KATRANCIOĞLU*, Oğuz KARAHAN**, İsmail SAPMAZ***, Kasım DOĞAN
Meckel Divertikülünün Ayırıcı Tanısında Önemli Bir Veri; Mobilite
Taner ERSELCAN*, Serdar GÜL**, Levent CANKORKMAZ***, Bülent TURGUT*, Zekiye HASBEK**, Ayşegül ÖZDAL**.
Branchio-Oculo-Facial Sendrom Olgu Sunumu
Filiz ÖZEN*, Nadir KOÇAK*, İlhan SEZGİN
Emziren Kadınlarda Kontrasepsiyon Amacıyla Kullanılan Rahim İçi Araç ve Depo-Medroksiprogesteron Asetatın (Depo-Provera(R)) Karşılaştırılması
Yağmur MİNARECİ*, Pınar Çakmak MİNARECİ**, Savaş KARAKUŞ**, Hale AKTÜN***, Perran MORÖY***, Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
Kolorektal Hastalıklarda Laparoskopik Rezeksiyon: İlk 26 Hastanın Sunumu
Atilla KURT*, Mehmet TEKİNEL**, Serdar AKSOY***, Hakan YANAR


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.