tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2007 / Cilt 29 / sayi 2

İç Kapak
Rektum Kanserli Olguların Tedavi Ve Sonuçlarının Retrospektif Analizi = A Retrospectıve Analysis Of Treatments And Results Patients With Rectal Carcinoma
Birsen YÜCEL, Doğan ÖZCAN, Orhan KIZILKAYA, Kubilay İNANÇ, Öznur AKSAKAL, Oktay İNCEKARA
Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi = Evaluation of Endoscopy and Biopsy Results and Features of Patients with Gastrointestinal Haemorrhagia
Naim NUR, Abdülkerim YILMAZ, Gürsel YILDIZ
Halı Dokuyan Mahkumlarda Bisinosis Sıklığının Araştırılması = The Investıgatıon of Byssınosis Prevalence Among Carpet Weavıng Prısoners
Sefa GÜLTÜRK, Tamer DOĞAN, Ayşe DEMİRKAZIK, Ercan ÖZDEMİR, Tuncer DEMİR, İbrahim AKKURT
Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne 2006-2007 Yıllarında Başvuran Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Olgularının Değerlendirilmesi = The Evaluation of The Children Confronted With Sexual Abuse at Çorum Chairmanship of The Council of Forensic ...
Erdal Özer , Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Aynur ENGİN
Aspirinin Kandaki Anjiyojenik Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ve Anti-Anjiyojenik Endostatin Seviyelerine Etkisi = The Effect Of Aspirin On The Blood Levels Of Angiogenic Vascular Endothelial Growth Factor And Anti-Angiogenic Endostatin Levels
Mehmet ŞENCAN, Ramazan GÜNEŞAÇAR, Ömer CEVİT, Durmuş DEVECİ
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Aşırı Gündüz Uykululuğu Ve Uyku Yapısı İle İlişkisi = Excessıve Daytıme Sleepıness And Sleep Archıtec Ture Inobstruct Ive Sleet Apnea Syndrome
Özlem KAYIM , Esen YÜKSEKKAYA , Galip AKHAN
Progerıa Sendromu Olgu Sunumu = Progerıa Syndrome Case Report
Nadir KOÇAK , Filiz ÖZEN, İlhan SEZGİN
Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları = Basic Concepts of Ethics and Medical Ethics
Gülay YILDIRIM, Selim KADIOĞLU


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.