tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2007 / Cilt 29 / sayi 1

Iç Kapak
Epidural ve Spinal Yoldan Uygulanan Morfinin İntraoperatif Sevofluran Tüketimine Etkileri = The Effects of Epidural and Spinal Used Morphine On İntraoperative Sevoflurane Consumption
İclal Özdemir KOL, Kenan KAYGUSUZ, Sinan GÜRSOY,Cevdet DÜGER, İhsan BAĞCİVAN, Caner MİMAROĞLU
Sivas Popülasyonunda CYP11B2 Geninin Promotor Bölgesindeki -344T/C Polimorfizminin Araştırılması = Investigation of -344T/C Polymorphism in CYP11B2 Gene Promoter Region in Sivas Population
Egemen AKGÜN, Meral YILMAZ, Gonca DÖNMEZ, Gülşen GÜNEŞ, Abdülkerim YILMAZ, Ergün PINARBAŞI
Kronik Koroner Arter Hastalığı Olgularında İstirahat Tc-99m Sestamibi Görüntülemenin Önemi: Sestamibi Tutulumu ve Koroner Arter Darlığı İlişkisi Value of Rest Tc-99m Sestamibi Imaging in Chronic Coronary Artery Disease Patients: Correlation...
Bülent TURGUT, Mustafa ÜNLÜ, Nergiz Hacer TURGUT, Mehmet T. KİTAPÇI
Gastrektomi Sonrasi Oluşan Fitobezoara Bağlı İnce Barsak Tıkanıklığı = Small Bowel Obstruction Due To Postgastrectomy Phytobezoar
Gökhan SÖĞÜTLÜ, Mehmet YILMAZ, Vedat SAĞIR, Burak IŞIK, Cengiz ARA, Aydemir ÖLMEZ , Faik TATLI
Kırsal ve Kentsel Bölgeden Gelen Hellp Sendromu Olgularının Maternal ve Fetal Sonuçlarının Karşılaştırılması = The Comparison of Maternal And Fetal Outcomes of Cases With Hellp Syndrome From Rural and Urban Areas
Gonca İMİR, İclal Özdemir KOL, Özlem SAYGILI, Ferhan CANDAN, Meral ÇETİN
Leptin ve Diyabet = Leptin and Diabetes Mellitus
Sefa GÜLTÜRK, Ayşe DEMİRKAZIK


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.