tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2006 / Cilt 28 / sayi 4

28. CILT DIZINI
Ic Kapak
Tokat İlindeki İçme Sularının Koliform Bakteriler önünden Araştırılması = A Research on Drinking Water in Tokat in Terms of Coliform Bacteria
Sema AVCI, M.Zahir BAKICI, Memnune ERANDAÇ
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Kan Bankasına Başvuran Donörlerde Kan Basıncı İle Eritrositer Parametreler Arasındaki İlişki = The Relationship Between Arterial Blood Pressure And Erythrocyte Parameters of Donors İn Blood Bank of Cumhuri...
Bahattin ESENDİK, Sefa GÜLTÜRK, Sena ERDAL, Aynur ENGİN
Sivas Il Merkezinde Calisan Dis Teknisyenlerinde Metilmetakrilata Bagli Solunum Hipersensitivitesinin Arastirilmasi = Investigation of Respiratory Hypersensitivity Due To Methylmethacrylate in Dental Laboratory Technicians Working in Sivas ...
Uğur DAL, Derya ÖZDEMİR, A. Kemal ÖZDEMİR, Hasan ÇAYIR, Sena ERDAL, İbrahim AKKURT
Strokta Rekürrensi Etkileyen Faktörler = Factors That Effect Recurrences in Stroke
Hatice SEĞMEN, Nergiz Hacer TURGUT, Ertuğrul BOLAYIR
Hipertiroidili Hastalarda Görsel Uyarılmış Potansiyeller = Visual evoked potentials in hyperthyroidism patients
Hatice SEGMEN, Elif Sarıönder GENCER, Ertuğrul BOLAYIR
Diyabetin İskelet Kası Üzerine Etkileri = The effects of Diabetes Mellitus on the Skeletal muscle
Ayşe DEMİRKAZIK, Sefa GÜLTÜRK
İkinci Trimester Gebeliğinde Rüptüre OlmamIş Semitorsiyone İri Dermoid Kistin Tedavisi: Olgu Sunumu = A Huge, Semitorsioned, Unruptured Dermoid Cyst Successfully Managed By Laparotomy in A Second Trimester Pregnancy
Gonca İMIR, Ali KULA, Meral ÇETIN, Ali YANIK, Hatice ÖZER, Sema ARICI


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.