tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2006 / Cilt 28 / sayi 3

İç Kapak
Defin Ruhsatlarında Belirtilen Ölüm Nedenlerinin İncelenmesi = The Evaluation of Death Causes in Death Certificates
Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Muharrem ÇELİK, Barış KILIÇÇIOĞLU
Acil Serviste Görülen Genel Vücut Travmalı Olguların Değerlendirilmesi = The Assessment of Multiple Trauma Patıents in Emergency Unit
Cumali SALMAN, Gündüz TEZEREN, Zekeriya ÖZTEMUR, Okay BULUT
Koroner Arter Hastalığı Olanlarda Koroner Kollateral Dolaşımın P-Dalga Dispersiyonu Üzerine Olan Etkisi = The Effect of Coronary Collateral Circulation on P-Wave Dispersion in Patients with Coronary Artery Disease
Kenan YALTA, Ahmet YILMAZ, Okan Onur TURGUT, Mehmet Birhan YILMAZ, Gökhan BEKTAŞOĞLU, Filiz KARADAŞ, Oğuzhan YÜCE, Ali ÖZYOL
Diş Teknisyenlerinde Gözyaşı Fonksiyon ve Ön Segment Değişikliklerinin Değerlendirilmesi = Evaluation of Eye Tear Function and Anterior Segment Changes in Dental Laboratory Technicians
Derya ÖZDEMİR, Ali Kemal ÖZDEMİR, Ayşe VURAL, Mustafa Kemal ARICI, Zennure ÖZDEMİR YILDIZ
Kardiyoloji Dışı Bölümlerin Kardiyak Sorun Düşünülen Hastaya Yaklaşımı = Approach of the Disciplines Other Than the Cardiology to The Cardiac Patient
Alim ERDEM, Mehmet Birhan YILMAZ, Okan Onur TURGUT, Ahmet YILMAZ, Kenan YALTA
İzole Konjenital Sol Ventrikül Divertikülü: Tanı ve Klinik Seyir = Isolated Congenital Left Ventricular Diverticulum: Diagnosis and Clinical Course
Okan Onur TURGUT, Ahmet YILMAZ, Kenan YALTA, Mehmet Birhan YILMAZ


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.