tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2006 / Cilt 28 / sayi 2

IC KAPAK
Insisura skapula morfometrisi = Morphometry of the suprascapular notch
Vedat SABANCIOĞULLARI, M.İlkay KOŞAR, F.Hayat ERDİL, Mehmet ÇİMEN, Kenan AYCAN
Q-Fever Şüphesi Olan Hasta Serum ve Kan Örneklerinde Nested-PCR Yöntemiyle Coxiella burnetii’nin Saptanması = Detection of Coxiella burnetti by Nested-PCR in Blood and Serum Samples of Q-Fever Suspected Patients
Egemen AKGÜN, Meral YILMAZ, Ergün PINARBAŞI
Acil Servise Trafik Kazası Sonucu Başvuran Hastaların İncelenmesi = Investigation of The Patients Who Admitted After Traffic Accident To The Emergency Department
Osman VAROL, Şevki Hakan EREN,Hakan OĞUZTÜRK, İlhan KORKMAZ, İnan BEYDİLLİ
Soliter Osteokondrom Tanısı İle Opere Edilen 23 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi = Rectospective Evaluation of Operated 23 Cases With Solitary Osteochondroma
Hayati ÖZTÜRK, Zekeriya ÖZTEMÜR, Tansel ÜNSALDI, Talip Teoman ASLAN
Omurilik Yaralanmasının Patoloji Ve Fizyopatolojisi = Pathology and Physiopathology of Spinal Cord Injury
Aslan GÜZEL, Mehmet TATLI, Ali İhsan ÖKTEN, Süleyman ÇAYLI
Takayasu Arteriti’ne Bağlı Subklavian Çalma Sendromu: Olgu Sunumu = Subclavian steal syndrome due to Takayasu’s arteritis: A Case Report
Ahmet YILDIRIM, Ahmet IŞIK, Elif KILIÇKAN, Ali GENÇASLAN
Çocukluk Çağında Post –Travmatik Serebral Enfarkt : Olgu Sunumu = Post-Travmatic Cerebral Infarct in Pediatric Age:A Case Report
F. Mutlu KUKUL GÜVEN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.