tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2006 / Cilt 28 / sayi 1

İç Kapak
Diabet Hastalarında Toksoplazma Gondii Antikorları Seroprevelansı = The Prevalance of Toxoplasma Gondii Antibodies In Diabetic Patients
İlhan KORKMAZ, Şevki Hakan EREN, Hakan OĞUZTÜRK, İnan BEYDİLLİ
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Hastaları Ve Peritonit: 53 Epizotun İncelenmesi = Peritonitis and Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients: An Evaluation of 53 Episodes
Aynur ENGİN, Nazif ELALDI, Mehmet BAKIR, İlyas DÖKMETAŞ, Şafak KAYA, Ferhan CANDAN
Acromion tipleri ve morfometrik değerlendirmesi = Types and morphometric evaluation of the acromion
M.İlkay KOŞAR, Vedat SABANCIOĞULLARI, F.Hayat ERDİL, Mehmet ÇİMEN, Kenan AYCAN
Acil Serviste Akut Zehirlenmelerin Retrospektif Analizi = Retrospective Analysis of Acute Poisonings in the Emergency Department
Abdülkerim YILMAZ, F. Mutlu KUKUL GÜVEN, İlhan KORKMAZ, Salih KARABULUT
Sepsis Ve Septik Şoklu Hastalarda Plazma Fibrinojen, D-Dimer, Protein C, Protein S Ve Antitrombin III Düzeyleri = Fibrinogen, D-Dimer, Protein C, Protein S and Antithrombin III Levels in Patients With Sepsis and Septic Shock
Hasan BODUR, Mehmet ŞENCAN, İlyas DÖKMETAŞ, Nazif ELALDI
Bel Ağrısı Nedeni Olarak Gaz İçeren Lomber İntraspinal Sinoviyal Kist: Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları = Lumbar Intraspinal Synovial Cyst Containing Gas As a Cause for Low-Back Pain: Computed Tomography ...
Mehmet H. ATALAR, A. Oktay IŞIK, Cesur GÜMÜŞ
Yüksek Riskli Hastada Kombine Siyatik - Femoral Sinir Bloğu (Olgu Sunumu) = Combined Sciatic-Femoral Nerve Block For High Risk Patient (Case Report)
Kenan KAYGUSUZ, Sinan GÜRSOY, İclal Özdemir KOL,Hayati ÖZTÜRK, Caner MİMAROĞLU
Distal Falanks Osteokondromu: Olgu Sunumu = Osteochondroma of the Dsstal Phalanx: A Case Report
Hayati ÖZTÜRK, Zekeriya ÖZTEMÜR, Okay BULUT, Tansel ÜNSALDI


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.