tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2005 / Cilt 27 / sayi 3

İç Kapak
Sivas İl Merkezinde Yaşlı Nüfusta Bazı Kronik Hastalıkların Prevalansı ve Risk Faktörleri = Frequency of Some Chronic Diseases and Risk Factors Among the Elderly People in Sivas, Turkey
Levent ÖZDEMİR, Gülay KOÇOĞLU , Haldun SÜMER , Naim NUR, Hüseyin POLAT , Ahmet AKER , Zahir BAKICI
Dermatoloji Polikliniğinde Muayenede Tıp Öğrencisi Bulunması Hakkındaki Hasta Görüşleri = Patients’ Opinions on Medical Student Participation to Examination in A Dermatology Clinic
Filiz ALTIOĞLU ÇİĞ, Hasan ÇAYIR, Melih AKYOL, Sedat ÖZÇELİK
Diyabetik Ayakta Alt Ekstremite Amputasyonları = Lower Limb Amputations in Diabetic Foot
Mehmet TÜKENMEZ, Tacettin ÇEKİN, Cengiz KARATAŞ, Sıtkı PERÇİN, Gündüz TEZEREN
Tip Iı Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Serum Leptin Düzeyi İle Kan Lipitleri Ve Vücut Adipozitesi Arasındaki İlişki = Correlation Between Serum Leptin Levels and Blood Lipits and Body Adiposity in the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Sefa GÜLTÜRK, Ercan ÖZDEMİR, Sena ERDAL, T. DEMİR
Topikal Olarak Uygulanan Nitrofurazon Ve Rifamisin’in Tam Kalınlıkta Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri = The Influence of Topically Applied Nitrofurazone and Rifamycin on Full Thicness Wound Healing
İ. Mutlu SAYDAM, Sarper YILMAZ, Ergin SEVEN
Laser fotokoagülasyondan fayda görmeyen diabetik makula ödemi tedavisinde intravitreal triamsinolon asetonid uygulaması = Application of intravitreal triamcinolone acetonide in the management of cases with diabetic macular edema unresponsive to laser
Ayşen TOPALKARA, Ayşe Vural, Haydar ERDOĞAN, İlker TOKER, Gönül Fariz KENDİRLİOĞLU
Feokromositoması Bilinmeyen Hastada Anestezi = Anesthesia in A Patient with Unknown Pheochoromocytoma
Sinan GÜRSOY, Kenan KAYGUSUZ, M. Nuri DOĞAN, Nur KUNT, Mustafa TURAN, Caner MİMAROĞLU
Ektopik Pankreas Dokusunun Sebep Olduğu Bir İnvajinasyon: Olgu Sunumu = A case of intussusception due to ectopic pancreas: Case report
Levent CANKORKMAZ, Mehmet H. ATALAR, Ahmet MÜSLEHİDDİNOĞLU, Yusuf DUMLUPINAR, Gökhan KÖYLÜOĞLU


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.