tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2004 / Cilt 26 / sayi 4

İç Kapak
Sivas İlinde Berber ve Kuaförlerde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı = The Seroprevalance of HBV, HCV and HIV Among Barbers and Hairdressers in the City Center of Sivas
Levent ÖZDEMİR, Ahmet ALİM , Seher ARSLAN, Naim NUR, Serpil KAYA, Yeltekin DEMİREL, Gonca ÖZYAZICI
Karın İçi Ameliyat Geçiren Hastalarda Erken ve Geç Dönem Relaparatomi Nedenleri (Retrospektif Klinik Çalışma) = The Early and Late Causes of Relaparotomy After Abdominal Operations ( Retrospective Clinical Study )
Mustafa DUMAN, Ömer TOPÇU, Selçuk GÖKTAŞ, Ayhan KOYUNCU, Cengiz AYDIN, Mustafa TURAN, Metin ŞEN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 1998-2004 Yılları Arasında Akut İlaç Zehirlenmesi Tanısı İle Takip Edilen Olguların Geriye Dönük Analizi = The Retrospective Analysis of the Cases that were Observed with ....
Kenan KAYGUSUZ, Sinan GÜRSOY, Filiz KILIÇCIOĞLU, İclal ÖZDEMİRKOL, Caner MİMAROĞLU
Kronik İnfarktlı Hastalarda Beyindeki Metabolit Değişikliklerinin Manyetik Rezonans Spektroskopi İle Değerlendirilmesi = Determination of Metabolites Changes in Chronically Infarcted Area of the Brain with Magnetic Rezonance Spectroscopy
Sedat SÖZMEN, İbrahim ÖZTOPRAK, Cesur GÜMÜŞ, Ayşenur TAŞ, Hulusi EĞİLMEZ
Elit Sporcularda Vücut Kompozisyonu İle Maksimal Oksijen Kapasitesi Arasındaki İlişki = The Relation Between the Body Composition and Maximal Oxygen Capacity in Elite Sportsmen
Gökhan SINIRKAVAK, Uğur DAL, Öge ÇETİNKAYA
Endotel Hücreleri İçin Önemli Bir Protein Ailesi; Vasküler Endotel Büyüme Faktörü (Vegf), Ailenin Üyeleri, Yapısı ve Sentezi = An Important Protein Family for Endothelial Cells; Vascular Endothelial Growth Factor (Vegf) Members of the Family, ....
Yusufhan YAZIR, Süheyla GONCA, Serdar FİLİZ, Hakkı DALÇIK
Kırım-Kongo Hemorajik Ateş Epidemiyolojisi = Epidemiology of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
Nazif ELALDI
Reaktif Perforan Kollajenosiz: Olgu Sunumu = A Case With Reactive Perforating Collagenosis
Filiz Altıoğlu ÇİĞ, Melih AKYOL, Sedat ÖZÇELİK, Fahrettin GÖZE, Gülay Özel ŞAHİN
26. CİLT DİZİNLERİ


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.