tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2004 / Cilt 26 / sayi 3

İç Kapak
Çocuk Femur Boyun Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçları = Results of Surgical Treatment in Fractures of the Neck of the Femur in Children
Hayati ÖZTÜRK, Okay BULUT, Sıtkı PERÇİN, Tansel ÜNSALDI, Hasan ÖZKAN
İndol Türevi Yeni Bir Bileşik İle Sıçanlarda Radyasyon Nefropatisinin Engellenmesi = The Prevention of Radiation Nephropaty in the Rat with a New Indol Based Compound
Dilek ÖZTÜRK, Bizden SABUNCUOĞLU, Sibel SÜZEN, Berna AKKUŞ YILDIRIM
Sivas İl Merkezinde Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Genel Beslenme ve Sporcu Beslenmesi ile İlgili Bilgi Düzeyleri = Levels of Knowledge About Nutrition Among Physical Education Teachers in Sivas City
Oğuzhan ÇONGAR, Levent ÖZDEMİR
Yoğun Bakımda Tedavi Edilen Mantar İntoksikasyonu Olgularının Değerlendirilmesi = The Assessment of Cases Treated in Intensive Care Unit Due to Mushroom Poisoning
İclal ÖZDEMİR KOL, Cevdet DÜGER, Mustafa GÖNÜLLÜ
Aterosklerotik Koroner Kalp Hastalıklarında Sol Ventrikül Duvar Hareketlerinin Transözefajiyal Atriyal Pacing (Tap) İle Stres Ekokardiyografik Olarak İncelenmesi Ve Kontrast Ventrikülografi İle Karşılaştırılması
Ahmet YILDIRIM
Femur Boyun Kırıklarında İnternal Fiksasyon = Internal Fixation in the Femoral Neck Fractures
Mehmet TÜKENMEZ,Tacettin ÇEKİN, Sıtkı PERÇİN, Gündüz TEZEREN
Azot Protoksite Alternatif Bir Ajan Remifentanil = Remifentanil, An Alternative for Nitrous Oxide
Dilek ÖZDAMAR, Hakan CANATAY, Makbule KESER, Nur BAYKARA, Mine SOLAK, Kamil TOKER
Gergin Omurilik Sendromu = The Tethered Cord Syndrome
Mehmet TATLI, Aslan GÜZEL, Özen KARADAĞ
Üreteri İçine Alan Retroperitoneal Malign Fibroz Histiyositoma : Olgu Sunumu = Retroperitoneal Malign Fibrous Histiocytoma İncluding Left Ureter: A Case Report
Ömer TOPÇU, Mustafa DUMAN, Ayhan KOYUNCU, Cengiz AYDIN, Mustafa TURAN, Metin ŞEN
Akut Lökoz Tanısı Alan Olguda t(1;3)(p36;q21) Sitogenetik Anomalisi ve Klinik Veriler ile Karşılaştırılması = t(1;3)(p36;q21) Cytogenetic Abnormality in a Case with Acute Leukemia Diagnosis and Correlation with the Clinical Findings
Turgay FEN, Yusuf TUNCA, Şefik GÜRAN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.