tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2003 / Cilt 25 / sayi 4

Tiroid Kanserli Hastalarda Değişen Antioksidan Enzim Aktivitesi ve Lipid Peroksidasyonu = Diversity Between Antioxidant Enzyme Status and Lipid Peroxidation in Thyroid Cancer Patients
Emel CANBAY, Kenan ÇELİK, Sebila DÖKMETAŞ, Kürşat KARADAYI, Mustafa TURAN, Fahrettin KELEŞTEMUR, Metin ŞEN
Sivas’ta Gebelikte Sigara Kullanımı = Smoking in Pregnancy in Sivas
Kamile MARAKOĞLU, R. Erol SEZER
Femurdan Morfometrik Yöntemlerle Cinsiyet Tayini = Sex Determination from Femur by Morphometric Methods
İlhan OTAĞ, Mehmet ÇİMEN
Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERKP) Deneyimimiz = Our Endoscopic Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Experience
Mustafa TURAN, Kurşat KARADAYI, Mustafa DUMAN, Ayhan KOYUNCU, Cengiz AYDIN, Ömer TOPÇU, Metin ŞEN
Pnömonektominin Maliyet Analizi = Cost Analysis of Pneumonectomy
Zeliha KORKMAZ, Melih KAPTANOĞLU
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Koroner Anjiyografi Vakalarının Demografik Verilerinin Değerlendirilmesi = Evaluation of Demographic Data of Coronary Angiography Cases in Departmant of Cardiology of Cumhuriyet University
Vedat CAN , Serdar DEĞER, Okan O. TURGUT, Ahmet YILMAZ, Filiz KARADAŞ
İnsan Plasental Glutatyon S-Transferazının İzolasyonu, Kinetik Özellikleri ve Bazı İlaçlarla in vitro Etkileşimi = Human Placental Glutathione-S-Transferase : Isolation, Kinetic Properties and in vitro Interactions with Several Drugs
V.Kenan ÇELİK, Ferah ARMUTCU, Ahmet AKER
Ektopik Gebelik Olgularının ß-hCG Düzeylerinin ve Mevsimlere Göre Dağılımının Değerlendirilmesi = Determination of the Levels of ß-hCG and Seasonal Variation of Ectopic Pregnancies
Bülent DURAN, Meral ÇETİN, Yeşim TİMUROĞLU, Nihal DEMİRKÖPRÜLÜ, Timuçin TİMUROĞLU
Karaciğer Kist Hidatiğine Laparoskopik Cerrahi Yaklaşım: Retrospektif Çalışma = Laparoscopic Surgical Approach to the Hydatid Cyst of Liver
Cem ALGIN, Afşin TAŞDELEN, Ercüment PAŞAOĞLU
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Olgularda Gelişen Adrenal Yetmezliğin Tanısal Güçlüğü: Olgu Sunumu = A Diagnostic Difiiculty of Adrenal Insufficiency Developed in the Cases with Chronic Renal Failure: Case Report
Hatice Sebila DÖKMETAŞ, İlyas DÖKMETAŞ, Serdal KORKMAZ, Mehmet ŞENCAN, Hasan BODUR


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.