tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2003 / Cilt 25 / sayi 3

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler
Gülay YILDIRIM , Nesrin TURAÇLAR , Arzu BAKIR , Levent ÖZDEMİR
Sıçan Diyafragma Kasında Kortikosteroidlerin Oluşturduğu Değişikliklerin Anabolik Steroidlerle Geri Döndürülmesi
Ercan ÖZDEMİR, Sena ERDAL, Sefa GÜLTÜRK
Kombine Spinal-Epidural Anestezi Yöntemi ile Gerçekleştirilen Alt Batın Operasyonlarından Sonra Tramadol ya da Morfinle Epidural Hasta Kontrollü Analjezi
Nur BAYKARA , Fatih KARABEY, Dilek ÖZDAMAR, Kamil TOKER
Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Serum Leptin Seviyeleri İle Bazal Metabolizma Hızı, İnsülin ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
Sefa GÜLTÜRK, Sena ERDAL , Ercan ÖZDEMİR, Ferhan CANDAN , Ümit ÖZDEMİR, Taner ERSELCAN
Henoch-Schönlein Purpuralı Çocuklarda Renal Tutulum
Süleyman KALMAN , H.İbrahim AYDIN , S.Ümit SARICI , A. Avni ATAY , A.Emin KÜREKÇİ , Okan ÖZCAN , Erdal GÖKÇAY
Çocuklarda Humerus Suprakondiler Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları Results of Surgical Treatment of Supracondylar Fractures of The Humerus in Children
Hayati ÖZTÜRK , Cemal KURAL , Sıtkı PERÇİN , Okay BULUT , Metin ACIEL Okan ÖZCAN , Erdal GÖKÇAY
Üriner Retansiyon Nedeni İle Kateterize Edilmiş Hastalarda Kateterizasyon Süresi İle İdrar Kültür Sonuçları Arasındaki İlişki ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi
Serpil KAYA , Gökhan GÖKÇE, Zeynep SÜMER, Hakan KILIÇARSLAN, Kemal KAYA, M.Zahir BAKICI
Özgür Yaşayan Amipler ve Neden Oldukları Parazitozlar (Primer Amibik Meningoensefalit - Granülomatöz Amibik Ensefalit – Keratit)
Gülendame SAYGI , Zübeyde POLAT


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.