tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2003 / Cilt 25 / sayi 1

Laparoskopik Kolesistektomilerde Postoperatif Ağrı Tedavisinde Torakal Epidural Analjezi İle İntramusküler Petidinin Karşılaştırılması
Sinan GÜRSOY , Nur KUNT, Kenan KAYGUSUZ, Berrin ASLAN, Şehsuvar GÖKGÖZ, Haluk KAFALI
Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Levent ÖZDEMİR , Aşkın AYVAZ , Ömer POYRAZ
El Ganglionlarında Nüks
Hayati ÖZTÜRK , Murat KORKMAZ , Adem ÇAKIR , Zekeriya ÖZTEMUR , Okay BULUT , Kenan KAYGUSUZ
Dislipidemi ve Koroner Arter Hastalıklarında Chlamydia Pneumoniae
Abdulkerim YILMAZ , Osman ARIKAN , Fatma TÜKEN , Mahmut KAYARDI , Birdal YILDIRIM, Hakan ALAGÖZLÜ
Koroner Arter Hastalığı Tanısında Dobutamin Stres Tc-99m Sestamibi Miyokard Perfüzyon SPECT: Koroner Anjiyografi Sonuçlarıyla Karşılaştırma
Bülent TURGUT , Mustafa ÜNLÜ, N. Hakan TEMİZ, Mehmet T. KİTAPÇI
Yanık İnfeksiyonları: Son Durum
Nazif ELALDI , Mehmet BAKIR
Genel Cerrahide Profilaktik Antibiyotik Kullanımı
Kürşat KARADAYI , Mustafa TURAN, Metin ŞEN.
Av Tüfeği ile Yapılan Atışlarda Atış Mesafesinin Belirlenmesi
Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Hipotiroidi İle Seyreden Bir Konjenital Guatr Olgusu: Tiroid Sintigrafisi ve Tc-99m Tutulumunun Önemi
Semra ÖZDEMİR , Bülent TURGUT , Taner ERSELCAN , Derya BÜYÜKKAYHAN , Derya DOĞAN
Hipotiroidi İle Seyreden Bir Konjenital Guatr Olgusu: Tiroid Sintigrafisi ve Tc-99m Tutulumunun Önemi
Semra ÖZDEMİR , Bülent TURGUT , Taner ERSELCAN , Derya BÜYÜKKAYHAN , Derya DOĞAN
Jejunal Divertikül Perforasyonu: Olgu Sunumu
Ayhan KOYUNCU , Mustafa TURAN, Selçuk SÖZERİ, Figen KIVANÇ, Şehsuvar GÖKGÖZ, Reyhan EĞİLMEZ ,Metin ŞEN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.