tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2002 / Cilt 24 / sayi 4

Larinks Kanserli Hastalarda Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi ve Lipit Peroksidasyon Düzeylerindeki Değişiklikler
Ercan İ. CANBAY , Kenan ÇELİK , Tanfer KUNT, Murat ERTEMUR, Emel CANBAY
Bir Yapay Bozukluk ya da Yalancı Parazitoz Olgusu
Fatma SIRMATEL , Gülendame SAYGI , Hasan HERKEN , Mehmet BAKIR , İlyas DÖKMETAŞ , Öcal SIRMATEL
Stafilokoklarda Metisilin Direncinin Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi ve Çoğul Antibiyotik Direnci
Mürşit HASBEK , Yahya HAKGÜDENER , Serpil KAYA , M. Zahir BAKICI
Doğum Öncesi Bakımda Tartışmalı Bir Konu: TORCH Taraması
Bülent DURAN , Aydın TOKTAMIŞ , Ömür ERDEN , Yeltekin DEMİREL B. Ali MAMİK Meral ÇETİN
Bir Akciğer Ameliyatının Maliyet İncelemesi
Ezgi AKTAŞ, Melih KAPTANOĞLU
Tip 2 Diabet İçin Bağımsız Bir Risk Faktörü: Sigara
Aydın TOKTAMIŞ , Yeltekin DEMİREL
Koroner Arter Hastalığında Miyokard Perfüzyon SPECT Görüntülemenin Önemi Ve Nükleer Kardiyolojik Uygulamalar
Bülent TURGUT , Taner ERSELCAN
Kardiovasküler Cerrahisinde Profilatik Antibiyotik Kullanımı
Şinasi MANDUZ , Nurkay KATRANCIOĞLU , Kasım DOĞAN
Molar Gebelik Boşaltılmasından Sonra Gelişen Şiddetli Uterin Kanamada İntrauterin Foley Kateter Uygulaması
Tevfik GÜVENAL, Nazan YURTÇU, Bülent DURAN, Ömür ERDEN, Meral ÇETİN
Molar Gebelik Boşaltılmasından Sonra Gelişen Şiddetli Uterin Kanamada İntrauterin Foley Kateter Uygulaması
Tevfik GÜVENAL, Nazan YURTÇU, Bülent DURAN, Ömür ERDEN, Meral ÇETİN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.