tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2002 / Cilt 24 / sayi 3

Serebral Kist Hidatiklerin Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Fikret TAŞ , Cesur GÜMÜŞ , Mehmet ATALAR, Ayşenur TAŞ, Hulusi EĞİLMEZ*, Sema BULUT
Lingual Tiroidin US, MR ve Sintigrafik Değerlendirmesi: Olgu Sunumu
İbrahim ÖZTOPRAK, Muhittin SÖNMEZ , Halil BOYUNSUZ, Temur BÜLBÜL
Subkutan Pediküllü Tensor Fasiya Lata Flebi ve Klinik Deneyimlerimiz
Ali Rıza ERÇÖÇEN , Mutlu SAYDAM , Sarper YILMAZ , Ergin SEVEN
Ayrık Omurilik Malformasyonu: İki Olgu Sunumu
Özen KARADAĞ , Adem ASLAN, Mustafa GÜRELİK, H. Murat GÖKSEL
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Servisinde Gerekli Hemşire Sayısının Belirlenmesi
Derya BÜYÜKKAYHAN , Dilara İÇAĞASIOĞLU , Hayri TOKSOY , Nazlı ALKAN , Yasemin ŞİMŞEK
Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Sema BULUT , Fikret TAŞ, Mehmet ATALAR , Sebila DÖKMETAŞ
Anneleri Tarafından Çocuklara Uygulanan Duygusal ve Fiziksel İstismar/İhmal Davranışı ve Bunu Etkileyen Faktörler
Nuran GÜLER Sultan UZUN Zeynep BOZTAŞ, Sevinç AYDOĞAN
Ürolojik Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi
Semih Ayan
Ortopedi ve Travmatolojide Extrakorporeal Şok Dalga Tedavisi Uygulamaları
Okay BULUT , Mustafa EROĞLU
Nöroşirürjide Antibiyotik Profilaksisi
Özen KARADAĞ, Erdoğan EROĞLU, H. Murat GÖKSEL
Obstetrik ve Jinekolojide Antibiyotik Profilaksisi
Bülent Duran , Tevfik GÜVENAL
Kartagener Sendromu : Bir Olgu Sunumu
Fadime YÜKSEL , Ömer CEVİT, Derya BÜYÜKKAYHAN, Nuray ODUNCU, Rukiye DUMAN, Arzu ÖZGÜR


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.