tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2002 / Cilt 24 / sayi 2

Efor Testinin Anteriyor Miyokard İnfarktüslü Hastalarda İnfarkt Alanındaki İskemiyi Göstermedeki Önemi
Salih ÇOLAK , Okan TURGUT , Serdar DEĞER , Vedat CAN , Yunus AMASYALI
Laringosel :Bilgisayarlı Tomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ( 2 Olgu Sunumu )
Mehmet H. ATALAR , Fikret TAŞ , İbrahim ÖZTOPRAK , Sema BULUT , A. Oktay IŞIK
Kronik Böbrek Yetmezliğinde Etyolojik Değerlendirme
Işılay NADİR , Saniye TOPÇU, Füsun GÜLTEKİN, Özlem YÖNEM
Sivas İl Merkezinde Parkinson Hastalığı Prevalansı
Ertuğrul BOLAYIR , Ayşenur TAŞ , Kamil TOPALKARA , Aytekin AKYÜZ , Suat TOPAKTAŞ
Sivas İl Merkezinde Yaşayan Erişkinlerin Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Normal Değerlerinin Araştırılması
Filiz ŞANLI YILMAZ , Sena ERDAL , Ahmet AKER, Ziynet ÇINAR , Hüseyin AYDIN
Rinolitiyazis
Mehmet H. ATALAR, Fikret TAŞ, Bülent PETİK , Naci DUMLU, A. Oktay IŞIK
Desmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör
Kısmet BİLDİRİCİ, Nilüfer TEL, Enver İHTİYAR , M.Cem ALGIN
Göğüs Cerrahisinde Proflaktik Antibiyotik Kullanımı
Melih KAPTANOĞLU
Ortopedik Travmatolojik Cerrahide Antibiyotik Proflaksisi
Okay BULUT , Zekeriya ÖZTEMÜR
Çocuk Cerrahisinde Cerrahi Profilaksi
Gökhan KÖYLÜOĞLU
Çocuklardaki Gastroözofagial Reflü Tanısında Özofagial pH Monitorizasyonunun Önemi
Gökhan KÖYLÜOĞLU
Düşük Doz Metotreksat’a Bağlı Pansitopeni Gelişen Romatoid Artrit Olgusu
Işılay Nadir , Mehmet Şencan


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.