tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2001 / Cilt 23 / sayi 3

İçindekiler
-
Hipertiroidizmi Olan Hastalarımızda Radyoaktif İyot Tedavisinin Sonuçları
Hatice Sebila DOKMETAŞ *, Taner ERSELCAN **, İlhami YÜKSEL***, Hilmi ATASEVEN***, Derya DOĞAN ****, Ayhan KOYUNCU *****, Özlem YÖNEM***
Sivas-Divriği Demir Madeni Çalışanlarında Serum Demir Ferritin ve Malondialdet*. Düzeyleri İle Lipid Parametrelerinde Gözlenen Değişiklikler *
Ferah ARMUTÇU ** Ahmet AKER ***
Bölgemizden İzole Edilen Brucella Cinsi Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
M.Zahir BAKICI * , Özlem KIVANÇ **, Mızrap IŞIK ***
Margarin Kullanımının Plazma ve Bazı Eritrosit Membran Lipîd Değerlerine Olan Etkisi *
Necmetin YILMAZ **, Mehmet AKTAŞ ***, E.Edip KEHA****
Bölgemizden Soyutlanan Salmonella ve Shigella Bakterileri ve Antibiyotik
Zahir BAKICI *, Sema ÇAKMAKTEPE **, Atıf GÜNEY ***
Obezlerde Tip 2 Diyabetes Mellitus ve Bozulmuş Glukoz Toleransı Sıklığı
Yusuf ÖZKAN *, Halil DOĞAN *, Ramis ÇOLAK *, Emir DÖNDER *
Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Serum TNF-a, IL-lp, IL-2R, IL-6,IL-8 Nitrit, Nitrat ve 24 Saatlik İdrar Nitrit, Nitrat Seviyeleri
Nihayet MEHMET *, Mehmet REFİK**, Halil ASALAN***, Engin GÖZÜKARA****
Diyabetik Retinopati ve Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki İlişki
M.İlker TOKER *, M.Hikmet ÖZKAN **, Ayşen TOPALKARA *** Ulvi ULUSOY **
Pelvik İskion-Pubis Kol Stres Kırığı
ÖZTÜRK *, Ünal DÖKÜCÜ **, Mustafa EROĞLU **
Myotonik Distrofide Anestezi *
Sinan GÜRSOY **, Berin Dilek ASLAN **, Nur KUNT**, Kenan KAYGUSUZ ***, Ayşenur TAŞ****
Myotonik Distrofide Anestezi *
Sinan GÜRSOY **, Berin Dilek ASLAN **, Nur KUNT**, Kenan KAYGUSUZ ***, Ayşenur TAŞ****
Çinko Testinin Semen Lekesi Tanısında Kullanılması
Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ *, Bora BOZ *


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.