tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2000 / Cilt 22 / sayi 3

İçindekiler
-
Menenjit Ön Tanılı Hastaların
Zeynep SÜMER *, Zahir BAKICI**, Ünal ÖZÜM***
Alt Ekstremite Derin Ven Trombozu Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi
Şaban TİRYAKİ *, Hulusi EĞİLMEZ **, A.Oktay IŞIK ***, İbrahim ÖZTOPRAK **, Mübeccel ARSLAN ****
İnmeli Hastalarda Karotid Arter Stenozunun Renkli Doppler Ultrasonografi İle ,ı Değerlendirilmesi
Selahattin ARSLAN *, Hulusi EĞİLMEZ***, Mübeccel ARSLAN**, Fikret TAŞ***, İbrahim ÖZTOPRAK***, A.Oktay IŞIK****
Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalarda Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımının p01 Araştırılması
Erkan TÜRKOĞLU *, Nesim KUĞU ** , Gamze AKYÜZ ** , Orhan DOĞAN ***
Miyokard İnfarktüs ve İskemik İnmeli Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi
Hakan ALAGÖZLÜ *, Nafize SEZER**, Birdal YILDIRIM***
Solunum Yolu Allerjilerinde Eosinofil Katyonik Protein ve Total IgE veya înterleukin 8 İle İlişkisi
Kamuran KONCA *, Aziz YAZAR*, Esen AKBAY*, Cengiz PATA*
Şalter İliak Osteotomisinde Asetabuler İndeksin Değerlendirilmesi
Murat KORKMAZ *, Oğuz BİNİCİ** , Sıtkı PERÇİN4
Rektum, Burun ve Perianal Bölge Materyelleri İle Dışkıda Bağırsak Parazitlerinin Varlığının Araştırılması
Fatma KIRBIYIK * , Gülendame SAYGI **
İlk Dört Servikal Vertebra Füzyonuyla Birlikte Görülen Atlas\'ın Oksipitalizasyon\'u Olgu Sunumu
Mehmet ÇİMEN
İntrakranial Kitlelere Stereotaktik Yaklaşım *
Murat GÖKSEL**, Mustafa GÜRELİK**, Ünal ÖZÜM**, Özen KARADAĞ**, H. Zafer KARS***
Dev Prostat Adenom Olgusu
Kemal KAYA *, Gökhan GÖKÇE **, Hakan KILIÇARSLAN**, Semi AYAN **, Semra ARICI ***
Migren ve İnme Birlikteliğinin Epidemiyolojîk Yönden İncelenmesi
AyşenurTAŞ *, Ertuğrul BOLAYIR **, Aytekin AKYUZ ***


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.