tipfakultesi
tipfakultesi DERGİSİ / 2000 / Cilt 22 / sayi 1

Diabetik Ayak Ülserlerinin Debridmanmda Topikal Kollagenaz Kullanımı
Ali Rıza ERÇÖÇEN * , Sarper YILMAZ *, M. Erol DEMİRSEREN **, Serdar M. GÜLTAN ***
İnvaziv ve Non-İnvaziv Akut İshal Ayırımında Kan Belirleyicilerinin Yeri
Nazif ELALDI*, Mehmet BAKIR**, İlyas DÖKMETAŞ***, Sevtap BAKIR****, Hakan ALAGÖZLÜ*****, Hüseyin AYDIN******
Glokomlu Hastalarda Beta Bloker Ve Apraklonidin île Beta Bloker Ve Dorzolamid Kombinasyonunun Göziçi Basıncı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
Mustafa Kemal ARICI *, Ayşen TOPALKARA *, Haydar ERDOĞAN *, İlker TOKER **
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI : ALTI YILLIK SÜRVEYANS ÇALIŞMASI
Nazif ELALDI **, Mehmet BAKIR ***, İlyas DOKMETAŞ ***, Mustafa TURAN****, M. Zahir BAKICI *****, Özen KARADAĞ ******, Filiz ŞAHİN
Hastane Ortamındaki Kapı Kollarının Mikrobiyolojik Durumu *
Hatice Handan AKBULUT **, Aydan KILIÇOĞLU ***, Mehmet ÖZDEN ***, Süleyman FELEK ****, Ayhan AKBULITP***
BTAstef testi Mesane Kanseri Şüphesi ile Uygulanan Sistoskopi Anestezi Tipini Belirlemede Kullanılabilir mi?
Hakan GEMALMAZ *, Ömer ÖĞE **, İzzet KOÇAK *, Mehmet DÜNDAR *, Burçin ÖZEREN ***, Haluk EROL **
Miyokard Infarktüslü Hastalarda Doku Plasminojen Aktivatör Aktivitelerinin Saptanması
Erbil ARGUNHAN *, Atilla ATALAY **, Ahmet AKER **
Benign Prostat Hiperplazisi Tanısıyla İzlenen 1018 Hastanın Retrospektif Olarak İncelenmesi
Hakan KILIÇARSLAN *, Gökhan GÖKÇE*, Siyami HOCAOĞLU**, Semih Ayan*, E. Yener GÜLTEKÎN***
Komplike Sol Ana Koroner Arter Stenozlarmda Cerrahi Anjıyoplasti
Serdar AKGÜN *, Olaf PENN**
Patellanın Osteokondral Kırığı (Bir olgu sunumu eşliğinde literatür taraması)
Hayati ÖZTÜRK *, Okay BULUT ** , Ünal DÖKÜCÜ *
Bukkal Mukoza Komissüroplasti Fleplerinin Kullanımı İle Bilateral Oral
Erol DEMİRSEREN *, O. Murat ÖZDEMİR *, Zeki CAN *, Özgür PEKTAŞ **, M. Serdar GÜLTAN *
Likit Petrol Gazı (Lpg) Zehirlenmelerinin Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi
Bora BOZ *, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ**
içindekiler
-


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.