sosyalbilimler
sosyalbilimler DERGİSİ / 2007 / Cilt 31 / sayi 2

İç Kapak
Yayın Kurulu & Hakem Kurulu
Yazarlar Hakkında Bilgiler
Gelişme Ve Ekolojik Modeller = Development and Ecologic Models
Zeki KARTAL
“Program Geliştirme” Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış = A View to the New Primary School Curricula With the Metaphors Relating to “Curriculum Development”
Çetin SEMERCİ
Yüklemin Özne Ve Nesne İlişkisi = Relation of Predicate With Subject and Object
H. İbrahim DELİCE
Atatürk Döneminin Dil Kültür Ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi: Ortayayla = A Community Centre Periodical Reflecting the Policies of Language, Culture and Literature in Atatürk’s Period: Ortayayla
Ahmet BOZDOĞAN
Yazılı Özbek Edebiyatı = Written Uzbek Literature
Aziz MERHAN
16. Yüzyılda Müezzin Bir Şâir: Hüdâyî-İ Kadîm = Hüdâyî-i Kadîm: A Müezzin Poet in 16 Th Century
Hakan YEKBAŞ
Rousseau\'nun “Yalnız Gezenin Düşleri”nde Mutluluk Arayışı = The Search of Happiness in “The Reveries of The Solitary Walker” of Rousseau
Şevket KADIOĞLU
Tschernyschewsky Als Die Führende Stimme Des Sozialistischen Realismus Und Das Phänomen „Der Ideale Heldtyp” In Seinem Roman „Was Tun?“
Sabri EYİGÜN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.