sosyalbilimler
sosyalbilimler DERGİSİ / 2004 / Cilt 28 / sayi 2

İÇ KAPAK
Kapitalizm Ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman
Ömer Aytaç
The Fıeld Of Artıfıcıal Intellıgence
Aslı Aslan
Tarihsel Perspektifle Dönüşüm Öncesi Dönemde Doğu Avrupadaki Ekonomik Gelişmeler
M. Alper Demirbugan
Kâr Amaçsız Örgütler Ve Stratejik Yönetim
Nagehan Talat Arslan
Sağlık Sektöründe Verimlilik Ve Kalite Sistemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Örneği
Hüdaverdi Bircan, Serap Baycan
Görsel İletişim Aracı Olan Pul’un Tarihi Gelişimi Ve Grafik Ürün Olarak Önemi
Şükran Düzenli, Tamer Kavuran
Ebubekir Paşa Ve Kıbrıs’taki İmar Faaliyetleri
Sevilay Tosun
Coğrafya Öğretimi Ve Yaratıcı Düşünce
Gülpınar Akbulut


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.