ilahiyatfakultesi
ilahiyatfakultesi DERGİSİ / 2005 / Cilt 9 / sayi 2

İÇ KAPAK
Şemseddin Sivâsî, Hayatı, Şahsiyyeti, Tarikatı, Eserleri = The lıfe and works of Shamsaddin Sivasi
Hasan AKSOY
İbnü’l-Hümâm Es-Sivâsî’ye (Ö. 861/1456) Göre Allah’ın Yaratıklara Acı Çektirmesi Sorunu = The Problem of Allah’s Persecution to the Creature According to Ibnu’l-Humam es-Sivasi (d. 861/1456)
Ramazan ALTINTAŞ
Mustafa Takî Efendi, ‘Kırk Hadis’ Yahut’ilm-i Hâl-i Siyâsî Ve İctimâî’ Adlı Eseri Ve Bazı Hadislere Getirdiği Yorumlar = Gentleman Mustafa Taqî, his work titled “Forty Traditions” or “political and social ...
Cemal AĞIRMAN
Şihâbuddîn Es-Sîvâsî: Hayatı Ve İlmi Şahsiyeti = Şihabuddin es-Sivasi: his life and scientific personality
Bahattin DARTMA
Şihâbuddin Es-Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri Ve Hadis Usûlüne Dair Riyâdu’l-Ezhâr Fî Cilâi’l -Ebsâr İsimli Eseri = Sivâsî And His Book Riyâdu’l-Ezhâr Fî Cilâi’l-Ebsâr
Harun Reşit DEMİREL
Emekli Vaiz Ahmet Yılmaz Ve Bir İcazet Örneği = Retired Preacher Ahmad Yılmaz and Sample of Autharization
Ali YILMAZ
Fahreddîn Divriğî’nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti Ve Eserleri = The Life of Fahraddin Divrigi, His Personality and Scientific Works
Yusuf DOĞAN
Kemaleddin İbnü’l-Hümam’ın İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri Ve “El-Müsayere”Adlı Eserinden “İman Ve İslâm” Örneği = The Place of Kemaleddin Ibn al-Humam in the Thought History of Islam
Halil TAŞPINAR
Milli Mücadelenin Ve İlk Meclisin Manevi Mimarlarından Sivaslı Bir Âlim: Mustafa Takî Efendi (D.1873/V.1925) = Mustafa Taqî Afandi (D.1925) A scholar from Sivas the moral builder of the First National Assembly and National Combat.
Fatih ÇINAR
İhvân-I Safâ Düşüncesinde Temel Tasavvufî Kavramlar ve Meseleler = Basic mystical concepts and problems/issues in the thought of Ihwân alsafâ
Bayram Ali ÇETİNKAYA


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.