iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2010 / Cilt 11 / sayi 1

Kapak
İç Kapak
İçindekiler
Hakem Kurulu
KAMU YÖNETİMİNE GÜVEN: E-DEVLET AÇISINDAN BİR İNCELEME
Murat YILDIRIM•
YAPISAL KIRILMALAR ALTINDA TÜRKİYE İÇİN SAVUNMA HARCAMALARI İLE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Veli YILANCI* ve Burcu ÖZCAN**
FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA: İSTANBUL VE ANADOLU YAKLAŞIMLARI, SONUÇLARI
Selahattin KOÇ*
MATERYALİST EĞİLİMLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILAŞMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Serap YÜCEL DOĞAN*
ÇALIŞANLARDA SUÇLULUK VE UTANÇ DUYGUSUNUN CİNSİYETYAŞ DURUMUNA GÖRE MUKAYESESİ VE ÖRGÜTLERDE UTANÇ YÖNETİMİNİN KULLANILMASI
Ünsal SIĞRI*, Akif TABAK**, Abdullah SAĞIR***
ÜÇÜNCÜ SEKTÖRDE YÖNETSEL VE KAVRAMSAL DÖNÜŞÜM: SOSYAL KÂR AMAÇLI ÖRGÜTLER
Muammer SARIKAYA∗
TÜRK MODERNLEŞMESİ SÜRECİNDE MİTHAT PAŞA
İlyas SÖĞÜTLÜ*
TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYE, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ
Muammer ŞİMŞEK* ve Cem KADILAR**
BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990–2009)
Halit ÇİÇEK*, Süleyman GÖZEGİR**, Emre ÇEVİK***
DÖVİZ KURLARINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR
Nazım ÖZTÜRK*, Yüksel BAYRAKTAR**
TÜRKİYE’DE KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARIYLA-İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ1
Osman PEKER*, Yasin ACAR**
İŞSİZLİK, ÜNİVERSİTELİ GENÇLİK VE GELECEK: BİR ALAN ARAŞTIRMASININ BULGULARI
Nergis MÜTEVELLIOĞLU*, Mehmet ZANBAK**, Mehmet MERT***
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ
Hüseyin ÖZER*, Yusuf AKAN** ve Gürkan ÇALMAŞUR***
ORGANİZASYONLARDA KONTROL ALGILAMALARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ
Ömer TURUNÇ*
MÜKELLEF İLE VERGİ DAİRESİ İLİŞKİLERİNDE YÖNETİŞİMİN ROLÜ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
Hakkı M.AY*, Ümit ŞAHİN** ve Hüseyin SOYLU***
AİLE BİRLİĞİNİ OLUŞTURAN FAKTÖRLER ve İŞLEVLERİ
Osman ALACAHAN*


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.