iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2009 / Cilt 10 / sayi 1

İç kapak
.
Hakem Kurulu
.
İçindekiler
.
KURUMSAL TEORİ VE İŞLETMELERİN KURUMSALLAŞMASI
Fahri APAYDIN
YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Senay YÜRÜR
YETKİNLİĞE DAYALI ÜCRET YÖNETİMİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ
Sinan ÜNSAR
KÜRESELLEŞME VE ÇEVREYE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR
Fikret MAZI ∗ ve Gülay ERCİNS
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMININ TANIMI YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM
Ahmet GÜNEŞ
BÖLGESEL KALKINMADA İHRACAT TEŞVİKLERİNİN ETKİNLİĞİ: SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA
Mustafa ERSUNGUR∗ ve İlkay NOYAN YALMAN
KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR İKİLEM: YURTTAŞ ODAKLILIK YA DA MÜŞTERİ ODAKLILIK
Murat YILDIRIM
TÜRKİYE VE AB’NİN YENİ ÜYELERİNİN YABANCI YATIRIM ENDEKSLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Bekir GÖVDERE* ve Hüseyin TOPUZ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, PLÂNLAMA, ÖĞRENME YÖNLÜLÜK, UYUM SAĞLAYICI DAVRANIŞ İLE SATIŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
Tülay YENİÇERİ* ve İlhami YÜCEL
SATIŞ ELEMANLARININ DUYGUSAL ZEKÂSININ BİR GÖSTERGESİ OLARAK ALGILANAN PERFORMANS, SATIŞ VE MÜŞTERİ ODAKLILIK
İnci VARİNLİ*, Eyyup YARAŞ** ve Ahmet BAŞALP
CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE SİVAS’TA EKONOMİK YAPI VE İSTİHDAM
Adnan MAHİROĞULLARI


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.