iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2007 / Cilt 8 / sayi 2

İç Kapak
Hakem Kurulu
Siyasi Yapılanma Sürecinde 1961 Ve 1982 Anayasası = 1961 and 1982 Turkish Constitutions in the Period of Political Construction
Sezer AYAN
Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Faktörlere Bağlı Olarak Değişen Seçmen Davranışı = The Voter Behaviour in Turkey Changing According to Socio-Economic Variables
Gülay ERCİNS
Örgütlerde Bireysel Performans Unsurları Ve Çatışma = In The Organizations Individual Performance Components And The Conflict
Nezih Metin ÖZMUTAF
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları1 = Customer Relationship Management Applications In Eskişehir Chamber Of Industry Organized Industrial District
Nuray GİRGİNER, Arzu YILMAZ
Genişleme, Mali Yardım Ve Ekonomik Büyüme Perspektiflerinden Ab’nin İlk Dört Genişlemesinin Analizi = The Analysis of The EU’s First Four Enlargement Within The Perspectives of Enlargement, Financial Aids and Economic Growth
Mehmet YIĞIT, Hüsamettin İNAÇ , Ümit GÜNER
Cumhuriyet Üniversitesi’nin Etkinliğinin Kamu Üniversiteleri İle Karşılaştırılması: Bir Vza Tekniği Uygulaması = A Comparison Of The Effectivity Of The Cumhuriyet University With State Universities: An Applicatoin Of DEA Tecnique
Adem BABACAN, Mahmut KARTAL, Hüdaverdi BİRCAN
Osmanlı Devletinde Mali Bunalım Ve İlk Dış Borçlanma = Financial Crisis in Ottoman Empire and The First Foreign Indebtment
Murat ŞEKER


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.