iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2007 / Cilt 8 / sayi 1

İç Kapak
Hakem Kurulu
Kobiler İçin Dış Ticaret Yöntemleri Ve İhracat Problemleri: Afyon İli Doğal Taş Sektöründe Bir Araştırma = Foreign Trade Method For Small and Medium Sized Enterprises and Export Problems: An Investigation in Afyon Natural Stone Sector
Şuayip ÖZDEMİR, Yusuf KARACA
Ekonominin Eğitimin Amaçları Ve İçeriği Üzerindeki Etkileri = The Effects Of Economy On The Goals And Content Of Education
Hakkı KIZILOLUK
1930’lar Türkiye’sinde Devletçilik Tartışmaları = The Discussions of Statism in Turkey in 1930s
Sevda MUTLU
Medeniyetler Çatışması Teorisi Ve Dinler Çatışması “Kendini Gerçekleştiren Kehanet = The Clash of Civilizations Theory and Clash of Religions
Haydar GÖLBAŞI, Ayhan DEVER
Efqm Mükemmellik Modeli İle Kamu Sektöründe Özdeğerleme Çalışmaları Üzerine Bir Saha Çalışması = A Case Study On The Self-Assessment In The Public Sector Using The EFQM Excellence Model
Hakan EMANET
Sivas İlinde Yapay Sinir Ağları İle Hava Kalitesi Modelinin Oluşturulması Üzerine Bir Uygulama = An Aplication of Neural Networks Applied on Whether Quality of Sivas
Ahmet Gürkan YÜKSEK, Oğuz KAYNAR, Metin ZONTUL, Hüdaverdi BİRCAN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.