iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2005 / Cilt 6 / sayi 2

İÇ KAPAK
Satış Elemanlarının Etik Algılamaları: Perakende Sektöründe Bir Uygulama = Ethical Perceptions of Salespeople: An Application in The Retail Sector
İnci VARİNLİ, Ramazan KURTOĞLU
Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma = The Effects of Organizational Climate on Job Satisfaction and Intention to Leave: A Research
Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU
Enformasyon Ve İletişim Teknolojileri (ICT) Gerçekten Verimli Mi? Verimlilik Paradoksu Üzerine Bir Değerlendirme = Are theInformation and Communication Technologies Actually Productive? An Assesment on the Productivity Paradox
Özgür ASLAN
Türkiye’nin Küresel İklim Değişikliğinde Rolü Ve Önleyici Küresel Çabaya Katılım Girişimleri = The Role of Turkey in Global Climate Change and Its Attempts of Joining Preventive Global Effort
Seyhun DOĞAN
Türkiye’ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları Ve Aday Ülkelerle Karşılaştırılması = The European Union Fiscal Assistments to Turkey and Comparation With The Candidate Countries
Habib YILDIZ, Fatih YARDIMCIOĞLU
Muhasebenin Ürettiği Bilgiye Farklı Açılardan Bakışlar = The View of Accounting Information From Different Perspective
M.Mustafa KISAKÜREK, Ahmet PEKCAN
Türkiye’deki Bütçe Açıklarının Ulusal Tasarruflara Etkileri
Muammer ŞİMŞEK
Sağlık Hizmetlerinde Memnuniyet Ölçümü Ve Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Ayakta Tedavi Gören Hastalara Yönelik Bir Uygulama = Satisfaction Measurement in Health Service and An Application to The Clinic for Out-Patients...
Mustafa GÜLMEZ
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) İstatistiklerinde Kullanılan Verilerin Kalitesi Ve Güvenilirliği = Quality And Relıability of Data Used Foreıgn Direct Investment (FDI) Statistics
Güven DELİCE
İş Ölçümü Tekniklerinden Zaman Etüdü Üzerine Bir Uygulama = Application of Time Study among The Work Measurement Techniques on Endoscopic Data
Hüdaverdi BİRCAN, Gülseren İSKENDER


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.