iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2005 / Cilt 6 / sayi 1

İÇKAPAK
Bankıng Rısks And Effectıveness Of Bank Lendıng Channel In Turkey
Ahmet ŞENGÖNÜL
Küresel Değişim Baskısına Karşı Türk Bürokrasisindeki Yapısal Uyum Çabalarının Yapısal Atalet Kavramı Açısından Değerlendirilmesi
Doğan Nadi LEBLEBİCİ
Kobi Niteliğindeki Aile İşletmelerinin Yönetim Ve Organizasyon Sorunları: Kütahya Seramik Sanayi Örneği
Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN
Yeni Sanayi Odakları Ve Sanayinin Yeni Mekan Arayışları: Denizli Ve Gaziantep Örneği
Hatice KARAÇAY-ÇAKMAK, Lütfi ERDEN
Veri Zarflama Analizi İle Oecd Ülkelerinin Telekomünikasyon Sektörlerinin Etkinliğinin Ölçülmesi
Oğuz KAYNAR, Metin ZONTUL, Hüdaverdi BİRCAN
Türkiye’de Çalışan Kadınlar Ve Sorunları
Faruk Kocacık, Veda B. Gökkaya
İşletmelerde Personel Seçme Ve İşe Yerleştirmede Psikoteknik Bir Uygulama Örneği: Giyim Sanayi Konfeksiyon Atölyelerinde Çalışacakların Seçiminde From Lege Testi Uygulaması
Mehmet SİLAH
Organizasyonlarda Sabotaj: Türleri, Amaçları, Hedefleri Ve Yönetimi
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, M. Suat AKSOY
Esnek Üretim Sistemleri: Esnek Üretim Sistemlerinin Tekstil İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
Turan PEKMEZCİ, Cemalettin DEMİRELİ
G-7 Ülkelerinde Yeni Ekonomi Ve Büyüme
Dominick SALVATORE
Güney Kore Ve Türkiye’de Uygulanan Imf Politikaları
Seyhun DOĞAN, Halil ÖZEKİCİOĞLU


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.