iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2004 / Cilt 5 / sayi 2

İÇ KAPAK
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi
Aslan GÜLCÜ, Akın COŞKUN, Cavit YEŞİLYURT, Sibel COŞKUN, Timur ESENER
Cumhuriyet Üniversitesi Fakültelerinin Performans Değerlendirmesi
Aziz KUTLAR, Aslan GÜLCÜ ve Yalçın KARAGÖZ
Cyclıcal Demand And Prıcıng Behavıor Of Seasonal Goods: A Theoretıcal Model
Ahmet ŞENGÖNÜL ve Tevfik AYTEMİZ
Faiz Dışı Fazla Nedir? Türkiye’de Mevcut Faiz Dışı Fazla Ve Reel Faizler İle Kamu Borçları Eritilebilir Mi? (Muhtemel Senaryolara Göre Üç Projeksiyon)
M. Said CEYHAN
Giderek Artan Ve Maksimizasyon Sonrası Giderek Azalan Nakit Çıkış Ve Girişlerine Sahip Yatırım Projelerinin Analitik Analizi Ve Bir Örnekleme (*)
Turgut ÖZKAN
Kamu Kesimi Büyüklüğü Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çoklu Ko-Entegrasyon Analizi
Seyfettin ARTAN, Metin BERBER
Som Tipinde Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Türkiye’nin İthalat Yaptığı Ülkelerin Kümelenmesi Üzerine Bir Çalışma
Metin ZONTUL, Oğuz KAYNAR ve Hüdaverdi BİRCAN
Türk Siyasal Katılımında Bir Parametre: 12 Eylül 1980
Nevzat GÜLDİKEN ve Gazanfer KAYA
Türkiye’de Reel Döviz Kurunu Belirleyen Uzun Dönemli Etkenler
Muammer ŞİMŞEK


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.