iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2003 / Cilt 4 / sayi 2

KAMU HARCAMALARININ ÖZEL YATIRIMLARA ETKİLERİ, 1970-2001
Muammer ŞİMŞEK
İŞSİZLİĞİN PSİKO-SOSYAL SONUÇLARININ İNCELENMESİ (ANKARA ÖRNEĞİ)
İhsan YÜKSEL Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fikret MAZI ve N.Talat ARSLAN
ÖRGÜTSEL MOTİVASYON VE KAMU ÇALIŞANLARINI MOTİVE EDEN FAKTÖRLER
Zekai ÖZTÜRK ve Hakan DÜNDAR Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME
Hüdaverdi BİRCAN ve Hasan GEDİK
İLİŞKİ PAZARLAMASININ GELİŞİMİ VE YAKIN GELECEĞİ
Mustafa GÜLMEZ ve Olgun KİTAPÇI
FEN LİSELERİNİN 2002 YILI GÖRECELİ ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ
Cavit YEŞİLYURT ve M. Ali ALAN
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE (KOBİ) SAĞLADIĞI DEVLET TEŞVİKLERİ VE KULLANIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI NEVŞEHİR İLİ NDE BİR UYGULAMA
Kenan ÖREN Erciyes Üniversitesi, Nevşehir İİBF, İktisat Bölümü
AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ
Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN ETKİNLİĞİ: TÜRKİYE ÜZERİNE GÖZLEMLER
Ferit KULA Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
YOKSULLUK OLGUSU ve DÜNYA BANKASI
Ayşe Meral UZUN
BİLGİ ve ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ
Yusuf BAYRAKTUTAN Kocaeli Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME
Gene M. GROSSMAN ve Elhanan HELPMAN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.