iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2003 / Cilt 4 / sayi 1

ASİMETRİK ENFORMASYON VE MARJİNAL MALİYET FİYATLAMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE KREDİ TAYINLAMASI VE FAİZ ORANLARININ TAHMİNİ
Aziz KUTLAR ve Murat SARIKAYA
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ VE BİR MODEL ÖNERİSİ
Kerem KARABULUT ve Ö.Selçuk EMSEN Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü
KAMU ÖRGÜTLERİNDE HUKUKSAL DÜZENLEMELERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR (İNFAZ KURUMLARI ÖRNEĞİ)
N. Talat ARSLAN
ETKİN BİR DENETİM ARACI OLARAK OMBUDSMANLIK VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
R. KILAVUZ, A. YILMAZ ve F. İZCİ Cumhuriyet Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI
H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU
KALKINMA ORGANİZASYONU OLARAK KALKINMA AJANSI VE BİR ÖRNEK : SİVAS KALKINMA AJANSI
Mehmet Sadık ÖNCÜL
SİVAS SANAYİ İŞLETMELERİNİN ŞUBAT 2001 EKONOMİK KRİZİNE GENEL YÖNETSEL TEPKİLERİ
Mehmet Sadık ÖNCÜL, H. TAĞRAF, B. FİLİZÖZ ve S. EKİCİ
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ VE BAZI FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
Özgür ARSLAN1 Hacettepe Üniversitesi İİBF., İşletme Bölümü
ROL FARKLILAŞMASININ İLETİŞİME ETKİSİ VE JOHARİ MODELİ
Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
KRİZ OLUŞUM SÜRECİ VE KRİZ YÖNETİMİNDE PROAKTİF YAKLAŞIM
Hasan TAĞRAF ve N. Talat ARSLAN
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIM GEREKLİLİĞİ
Berrin FİLİZÖZ
ENDÜSTRİ TOPLUMU’NUN OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN İKTİSADİ ve SİNA-İ FAKTÖRLER
İshak TORUN
ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ
Yalçın KARAGÖZ


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.