iibffakultesi
iibffakultesi DERGİSİ / 2002 / Cilt 3 / sayi 2

EGEMENLİK VE HUKUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE
Halis ÇETİN
TÜRK KAMU BÜROKRASİSİNİN İŞLEMSEL SORUNLARI ÜZERİNE NOTLAR
Abdullah YILMAZ ve Raci KILAVUZ
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ
Hasan TAĞRAF
GERİ KALMIŞLIK OLGUSU VE EKONOMİSTİK KALKINMA TEORİLERİ (ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM)
Cengiz YAVİLİOĞLU Başbakanlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
OSMANLI BANKASININ KURULUŞU
Kaya BAYRAKTAR Kocatepe Üniversitesi, Uşak İİBF, İktisat Bölümü
KAPİTALİZMİN ZORUNLU ŞARTI PROTESTAN AHLÂK
İshak TORUN
ASİMETRİK BİLGİ ÇERÇEVESİNDE MÜZAYEDELER
Murat SARIKAYA
YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASININ SERMAYEYİ KORUYUCU ETKİSİ
Hikmet ULUSAN
LOGİSTİC DAĞILIM VE RANDOM SAYI ÜRETİMİ
Yalçın KARAGÖZ


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.