hemsirelikyo
hemsirelikyo DERGİSİ / 2006 / Cilt 10 / sayi 3

İç Kapak - İçindekiler
Hemşire Öğrencilerin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleri Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi = Determination of Sociotropic /Autonomic Personality Characteristics and Related Factors among Nursing Students
Nurten KAYA, Türkinaz AŞTI, Rengin ACAROĞLU, Hatice KAYA, Merdiye ŞENDİR
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri = Satisfaction Level of Nursing Students in KTU Trabzon Health School
Aynur KAYNAR, Ayten ŞAHİN, Deniz BAYRAK, Gamze KARAKOÇ, Fatma ÜLKE, Havva ÖZTÜRK
Obez Bireylerin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri = Methods of Coping With Stress of Obese Individuals
Özlem BAL, Gönül ÖZGÜR, Aysun BABACAN GÜMÜŞ
Erkeklerin Aile Planlamasına İlişkin Görüş Ve Davranışları = Determination of Men’s Views and Behaviours About Family Planning
Yılmaz DEPE, Ayten Şentürk ERENEL
Göç Ve Sağlık = Migration and Health
Sevcan TOPÇU, Ayşe BEŞER
Hastane Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Hizmetleri = Occupational Health And Safety Services Towards Hospital Health Employees
Özlem ÖZKAN, Oya Nuran EMİROĞLU
Meme Kanserli Kadınlar İçin Duygusal Destek Odaklı Hemşirelik Girişimleri = Emotional Support Focused Nursing Interventions For The Women With Breast Cancer
Olcay ÇAM, Aysun BABACAN GÜMÜŞ


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.