hemsirelikyo
hemsirelikyo DERGİSİ / 2006 / Cilt 10 / sayi 2

İÇİNDEKİLER
Kalp Yetersizliği Hastalarının Psikososyal Uyumu = Psychosocial Adaptation Of Heart Failure Patients
Semiha AKIN, Zehra DURNA
Hipertansiyon Tanısı Alan Hastaların Süreli Öfke ve Öfke İfade TArzları = High Blood Pressure Diagnosed patients\' Trait Anger and Anger Expression Styles
Nermin ERKEK, Gönül ÖZGÜR, Aysun BABACAN GÜMÜŞ
Adölesanlara Yönelik Beslenme Ve Stresle Başetme Eğitiminin Sağlığı Geliştirmeye Etkisi = The Effect Of Nutrition And Copıng With Stres Educatıon On Adolescents’ Health Promotion
Emine GEÇKİL, Suzan YILDIZ
Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimi Ve Uygulamalarında Bilgisayar Kullanımı Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi = Determınatıon Of Nursıng Students Opınıon Related to Computer Use in Nursıng Educatıon and Practıce
Zeliha KOÇ
Yenidoğanda Ağrı: Değerlendirme Ve Yönetim = Paın In Newborn: Assesment And Management
Esma DEREBENT, Rana YİĞİT
Doğum Eyleminde Uygulanan Ikınma Teknikleri Ve Hemşirelik Yaklaşımları= Pushing Techniques İn Second Stage Of Labor and Nursing Approach
Gülay YILDIRIM
Nemli Yara İyileşmesi Ve Oklusif Pansumanların Nemli Yara İyileşmesindeki Önemi = Moist Wound Healing And İmportance Of occlusive dressings in moist wound healing
Ülkü YAPUCU GÜNEŞ, İsmet EŞER


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.