fenbilimleri
fenbilimleri DERGİSİ / 2004 / Cilt 25 / sayi 2

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift Si d - Katkılı GaAs Yapısı = The Double Si d -Doped GaAs Structure as Dependent on the Separation Between the Doped Layers.
Emine Öztürk
Hetarylazopyridone Dyes and Theirs Spectroscopic Properties = Hetarilazopiridon Boyarmaddeleri ve Spektroskopik Özellikleri
Fatih EYDURAN, İbrahim BÜTÜNAY
Fungisit Uygulamasının Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Bitkisinde Stomalar Üzerine Etkisi = The Effect of Fungicide Application on Stomata in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Plant
İlkay ÖZTÜRK , Nedret TORT


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.