dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2007 / Cilt 10 / sayi 2

İç Kapak
Sigara Icen e Icmeyen Kronik Periodontitisli Hastalarda Klinik Bulgular ve Şüpheli Periodontal Patojenlerin Multipleks Pzr ile Belirlenmesi = Clinical Findings In Smokers And Non-Smokers With Chronic Periodontitis And The Detection Of Putative ...
Ebru Olgun ERDEMİR, Beyza SAYIN, Serhat DEMİRER, Rana NALÇACI, Melda MISIRLIOĞLU
Lokal Olarak Üç Farklı Dozda Simvastatin Uygulamasının Kemik Defekti İyileşmesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi = Evaluation Of Effects Of Three Different Doses Of Local Simvastatin Application On Healing Of Bone Defects
İlker ÖZEÇ, Erdem KILIÇ, Cesur GÜMÜŞ, Fahrettin GÖZE
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Hepatit B, C Ve Hıv Seroprevelansı Ve Hepatit B Aşılanma Durumu = Seroprevalence Of Hiv, Hepatitis B And Hepatitis C Of Patients Referred To Cumhuriyet University Faculty ...
Defne YALÇIN YELER, Feridun HÜRMÜZLÜ, Diğdem IŞIN, Özden ÖZEL, Ziynet ÇINAR
Farklı Geçici Restoratif Materyallerin Mikrosızıntısının Değerlendirilmesi = The Assessment Of The Microleakage Of Different Temporary Restorative Materıals
Ali Cemal TINAZ, Ba dagül HELVACIOĞLU KIVANÇ, Şebnem EROL, Gonca BEK
Orta Anadolu Bölgesinde Mukozal Antral Kist Varlığının Panoramik Radyograflarla Değerlendirilmesi = The Prevalence Of Mucosal Antral Cysts On Panoramic Radiographs In Middle Anatolia Population
Yıldıray ŞİŞMAN, Elif Tarım ERTAŞ, Mücahid DOĞAN, Sami KARA, Ali Murat AKTAN, Faruk AKGÜNLÜ
Mikrosürnümerer Diş: Olgu Sunumu = Mıcrosurnumerary Tooth: Case Report
Kaan GÜNDÜZ, Peruze ÇELENK
Bebekte Oral Mukoza Tutulumu Gösteren Darier Hastalığı: Olgu Sunumu = Darier’s Disease Involving Oral Mucosa In An Infant: Case Report
İlker ÖZEÇ, Erdem KILIÇ, Fahrettin GÖZE
İzole Oligodonti: Olgu Sunumu = Isolated Olıgodontıa: Case Report
Işıl ŞAROĞLU SÖNMEZ, Aylin AKBAY OBA
Sekonder Alveoler Kemik Greftlemesi = Secondary Alveolar Bone Grafting
Müge AKSU
Posterior Kompozit Restorasyonlarda Mikrosızıntı = Microleakage On Posterior Composite Restorations
Emre ÖZEL, Yonca ÖZEL, Nuray ATTAR
Üst Çene Ön Bölgedeki Tek Diş Eksikliklerinde Uygulanan İmplant Destekli Sabit Restorasyonlar = Implant Supported Fixed Restorations Used For Replacement Of Maxillary Anterior Single Missing Tooth
Zeynep ÖZKURT, Nuray ÇAPA, Ender KAZAZOĞLU, Noyan BAŞAL
İmplant Diş Hekimliğinde Kullanılan Ağız İçi Otojen Kemik Greftleri = Intraoral Autogenous Bone Grafts In Implant Dentıstry
Bahadır ERSU


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.