dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2007 / Cilt 10 / sayi 1

İç Kapak
Ektopik Olarak Uygulanan Düşük Doz Rekombinant İnsan Kemiği Morfogenetik Proteini-2’nin Kemik Oluşumunu Başlatıcı Etkisinin Değerlendirilmesi = Evaluation Of Osteoinductive Effects Of Low Dose Recombinant Human Bone Morphogenetic ...
İlker ÖZEÇ, Erdem KILIÇ, Mustafa ÖZTÜRK, Fahrettin GÖZE
Diş Hekimliği Öğrencilerinde Sosyal Durum İle Çürük Ve Perıodontal Sorun Görülme Sıklığı İlişkisi (Epidemiyolojik Bir Çalışma) = Relationship Between Social Status, Caries And Periodontal Disorder Prevalence In Dental Students...
Ahmet SARAÇOĞLU, Övül KÜMBÜLOĞLU, H Anıl HATİPOĞLU, Atilla USER
Protez Temizleme Preparatlarının Protez Kaide Akrilik Rezinlerinin Transvers Direnci Ve Elastikiyet Modülü Üzerine Etkileri = Effects Of Denture Cleaners On Transverse Strength And Modulus Of Elasticity Of Denture Base Acrylic Resins
Nilüfer Tülin POLAT, Mehmet TURGUT, Derya ÖZDEMİR, Gürkan Murat GÜRELİK
Değişik Polimerizasyon Yöntemlerinin Farklı Konsantrasyonlarda Cam Fiberle Güçlendirilen Poli (Metil Metakrilat) Protez Kaide Rezininin Transvers Dayanımına Etkisi = Effect Of Different Polymerization Methods Of Poly (Methyl Methacrylate) ...
Arife DOĞAN, Özgül KARACAER, Orhan Murat DOĞAN, Giray BOLAYIR, Bülent BEK
Polietilen Fiber İle Güçlendirilmiş Rezin Tutuculu Köprü Restorasyonu: Olgu Sunumları = Polyethylene Fiber Reinforced Resin-Bonded Bridge: Case Reports
Çiğdem ARSLAN GÜNER, Özgül KARACAER
Oral Mukozada Farklı Klinik Görünüm Sergileyen İki Lipom Olgusu: Olgu Sunumu = Two Lipoma Cases That Present Different Clinical Appearances In Oral Mucosa: Case Report
Burcu BA , Mehtap MUĞLALI, SametİNAL,Alper ALKAN
Periapikal Lezyonlu Alt Kesici Dişlerin Endodontik Ve Cerrahi Tedavileri: İki Yıllık Takip = Combined Endodontic And Surgical Treatment Of Mandibular Incisor Teeth With Periapical Lesion: Two-Year Follow-Up
Emel Olga ÖNAY, Mete ÜNGÖR
Mukoseller Ve Tedavileri: Olgu Sunumları = Mucoceles And Their Treatment: Case Reports
Sertan ERGUN, Esma KÜRKLÜ, Gülsüm AK, Hakkı TANYERİ
Kanal Tedavili Dişlerde Meydana Gelen Kron-Kök Kırıklarının Lazer Destekli Tedavileri: Olgu Sunumları = Management Of Crown And Root Fractures In Endodontically Treated Teeth With Laser Application: Case Reports
İhsan HUBBEZOĞLU, Alper KUŞTARC, Bülent BEK
Süt ve Karma Dişlenme Döneminde Transvers Yön Sorunları: Posterior Çapraz Kapanış = Transversal Dimension Problems In Deciduous And Mixed Dentition: Posterior Crossbite
Defne KEÇİK, Tahsin DEMİR, S. Burçak ÇEHRELİ
Tip I Diabetli Çocuklarda Oral Değişiklikler = Oral Changes Of Children With Type I Diabetes
Didem ÖZDEMİR ÖZENEN, Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ, Nüket SANDALLI
Tam Protez Kaide Plağı Kırılma Nedenlerinin Değerlendirilmesi = Evaluation Of The Reasons For Complete Denture Base Fractures
Ahmet Duru PAMİR, Bora BAĞIŞ, Rukiye DURKAN, Ayşegül KÖROĞLU


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.