dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2006 / Cilt 9 / sayi 1

SYSTEM B KULLANIMINA UYGUN KÖK KANAL PREPARASYONUNUN HAZIRLANMASINDA GÜVENİLİRLİK İNCELEMELERİ: ÇALIŞMA BOYUTU KAYBI
Özgür UZUN * Tayfun ALAÇAM *
TAM PROTEZ KULLANIMININ PALATAL MUKOZA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN HİSTOPATOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ
Giray BOLAYIR* Mehmet TURGUT* Ali Kemal ÖZDEMİR*
REZİN ESASLI KÖK KANAL PATLARININ KORONAL SIZINTI ÜZERİNE ETKİSİ
Ali Çağın YÜCEL* Ebru ÖZSEZER* Eda GÜLER* Elif KALYONCUOĞLU* Ahmet Umut GÜLER**
YENİ NESİL SELF-ETCHING ADEZİV SİSTEMLERİN REZİN-DENTİN ARAYÜZEYİNDEKİ MİKROSIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İhsan HUBBEZOĞLU* Feridun HÜRMÜZLÜ* Giray BOLAYIR**
FARKLI RESTORASYON TEKNİKLERİ UYGULANMIŞ ENDODONTİK TEDAVİLİ KESİCİLERİN KIRILMA DAYANIMI
Selda Kutlar DOĞAN* M.Cem DOĞAN** Oğuz YOLDAŞ***
ÜÇ KANALLI ÜST BİRİNCİ PREMOLAR DİŞLER: İKİ OLGU SUNUMU
Kamran GÜLŞAHI* Mete ÜNGÖR* Ayşe GÜLŞAHI**
GEÇİCİ OVERDENTURE PROTEZLER İLE REHABİLİTE EDİLEN AMELOGENEZİS İMPERFEKTA: OLGU SUNUMU
Alp Erdin KOYUTÜRK* Firdevs KAHVECİOĞLU** Yağmur ŞENER** Alparslan GÖKALP**
PERİFERİK DEV HÜCRELİ GRANULOMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
A. Hakan DEVELİOĞLU* Vildan BOSTANCI* A. Mert NALBANTOĞLU*
AÇIK KAPANIŞ MALOKLUZYONLARIN TEDAVİSİ
Burçak KAYA* Ayça ARMAN*
DENTAL ADEZİVLER
Diğdem EREN* Özden ÖZEL BEKTAŞ*
ANKRAJ SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ: ORTODONTİDE MİKROİMPLANT ANKRAJ SİSTEMLERİ
Türkan Nadire GÜVENÇ* İlken KOCADERELİ*
ER, CR:YSGG LAZER UYGULAMASININ DENTİNİN KOMPOZİSYONU VE MİKROSERTLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF ER, CR:YSGG LASER IRRADIATION ON THE COMPOSITION AND MICROHARDNESS OF DENTIN
Esra UZER ÇELİK* Zeynep ERGÜCÜ* L. Şebnem TÜRKÜN* Murat TÜRKÜN*
PERİAPİKAL SEMENTAL DİSPLAZİ: OLGU SUNUMU PERIAPICAL CEMENTAL DYSPLASIA: A CASE REPORT
Kaan GÜNDÜZ* Peruze ÇELENK*


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.