dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2003 / Cilt 6 / sayi 1

Kronik Periodontitisli Hastalarda Sigara Kullanımının Polimorfonükleer Lökositlerin Fagositik Aktivitesi Üzerindeki Etkileri
Ebru Olgun ERDEMİR, İsmet DURAN, İlhami ÇELİK
Ortodontik Tedaviyi Takiben Vital Ağartma İle Estetiğin İyileştirilmesi: Bir Olgu Nedeniyle
Cenk DORUK, Uğur AĞAR, Feridun HÜRMÜZLÜ
Agresiv Periodontitisli Hastaların Dijital Panoramik Radyografi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Ayşen BODUR*, Dt.İlkay ÇELİK**, Dt.Ahu URAZ*, Kahraman GÜNGÖR, İlke Pelin AKDEMİR
Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Akademik Personelinde Tükenmişlik Ölçeğinin Üç Yıllık Arayla Değerlendirilmesi
Ali Kemal ÖZDEMİR, Erdem KILIÇ, Deniz ÖZDEMİR, Mustafa ÖZTÜRK, Haldun SÜMER
Micronucleus Testi Kullanılarak Bir Florid Jelinin İnsan Bukkal Mukoza Epitel Hücrelerine Genotoksik Ve/Veya Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Abdulkadir Şengün ,Mustafa Ülker ,Hasan Acar ,İsmet Duran ,Füsun Özer
Dişsiz Hastalarda Fraktür Tedavisinde Maksiller Protez Fiksasyonu İçin Alternatif Bir Teknik (2 Vaka Raporu)
İlker ÖZEÇ, Erdem KILIÇ, Hasan Yeler
Headgear Kooperasyonunun Değerlendirilmesinde Hastalar Ve Velilerinin Güvenilirliği
Uğur AĞAR, Cenk DORUK, Hasan BABACAN, Altuğ BIÇAKÇI
Bone Morphogenetic Proteinler Ve Osteoindüksiyon
İlker ÖZEÇ, Hasan YELER
Diş Hekimliği Ve Alerji
Nurhan ÖZTAŞ, Dilek TÜFEKCİOĞLU
Çürük Tanısında Kullanılan Yeni Yöntemler
Kaan GÜNDÜZ, Peruze ÇELENK
Lazer Doppler Flowmetre (Ldf) Tekniğinin Dişhekimliğinde Ve Tıpta Uygulanışı
Hakan Develioğlu
Apeksifikasyon (Bir Olgu Bildirimi)
Kürşat ER, Kerem Engin AKPINAR
Kritik Boyutlu Ve Kritik Boyutlu Olmayan Defektler
Hakan Develioğlu
Diş Ağartma Yöntemlerine Bir Bakış
İ.Timur ESENER


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.