dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2001 / Cilt 4 / sayi 2

Dişhekimliği Fakültesinde Protez Kliniği İle Diğer Kliniklerde Hasta Anksiyetesinin Araştırılması
A. Kemal ÖZDEMİR, H. Deniz ÖZDEMİR, Akın COŞKUN, Semih TAŞVEREN
İki Farklı Seramik İnley Sisteminin Bağlanma Dayanımına Kalan Dentin Kalınlığının Etkisinin Araştırılması
A. Nilgün ÖZTÜRK, Filiz AYKENT
Diştaşlarının X-Işınları Difraksiyonu (Xrd) Yöntemi İle Mineralojik İncelenmesi (Ön Çalışma Sonuçları)
İsmail MARAKOĞLU, Serhat DEMİRER, Durmuş BOZTUĞ, Ümit ŞENGÜL
Soy Olmayan Metallere Bağlanan İki Adeziv Sistemin Kesme Kuvvetlerine Karşı Dirençlerinin İncelenmesi
Perçem Işıl YATMAZ, Bülent KESİM
6-19 Yaş Grubu Türk Çocuklarında Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu Eğiliminin Araştırılması
Abdullah DEMİR, Enis GÜRAY
Yanlış İyileşmiş Kondil Kırığının Kombine Olarak Cerrahi Ve Konservatif Metodla Tedavisi
Hakan Alpay KARASU, Kemal Murat OKÇU, Kerim ORTAKOĞLU, Yavuz Sinan AYDINTUĞ, Metin ŞENÇİMEN
Sivas C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Hepatit B, Hepatit C Sıklığının Saptanması
Defne YALÇIN, Hasan YELER, Nevin TUFAN, Rüştü GEDİK
Üniversite Öğrencilerinde Üçüncü Molarların Gömüklük Durumlarının Değerlendirilmesi
Zuhal TUĞSEL, Servet KANDEMİR, Fahri KÜÇÜKER
37 Hastada Oluşan 63 Maksillofasiyal Fraktürde Retrospektif Bir Çalışma
Kerim ORTAKOĞLU, Salih SARAÇGİL, Evren ÜNER, Cem ŞENER
Estetik İnleylerin Marjinal Adaptasyonunun İncelenmesi
Atilla Gökhan ÖZYEŞİL, Bülent KESİM
Hareketli Protez Hastalarının Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi
A. Kemal ÖZDEMİR
Angle Cl Iıı Anomalilerde Farklı İskeletsel Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Yaşar GÖVENÇ
Dentin Bonding Ajanlar Ve Simantasyon
A. Nilgün ÖZTÜRK, Filiz AYKENT
Çeşitli Yönleriyle Helıcobacter Pylorı
Hakan DEVELİOĞLU, Rüştü GEDİK


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.