dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2001 / Cilt 4 / sayi 1

Ünilateral Dudak Damak Yarıklı Bir Olguda Tedavi Yaklaşımı
Cenk DORUK, Yaşar GÖYENÇ
Lingula Mandibulae Tipleri Üzerine Bir ARAŞTIRMA
Mehmet ÇiMEN, Rüştü GEDiK, M. İlkay KOŞAR
Hemodiyaliz Hastalarında, Saliva Ve Dişeti Cep Sıvısında HBsAg, Anti-HBs ve Anti-HCV\' Nin Analizi
İsmail MARAKOĞLU, Hakan ALAGÖZLÜ, Zahir BAKICI, Ulvi Kahraman GÜRSOY, Serhat DEMiRER, Füsun GÜL TEKiN
Kondiler Ve Simfiz Kırığı Olan Hastada Kombine Tedavi Uygulaması
A. Kemal ÖZDEMİR , Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet TURGUT, A. İlker ÖZEÇ
Bireylerin Oral Hijyen Araçları Ve Bilgilerinin Araştırılması
Hakan DEVELİOĞLU, Rüştü GEDİK, Nevin TUFAN, Defne YALÇIN
Maksiller Sinüsten Çıkartılan Dental Materyalin X-Işınları Difraksiyonu (Xrd) Yöntemi İle İncelenmesi (Bir Olgu Nedeniyle)
Kürşat Er, Kerem E. Akpınar, İsmail Ö. Uysal, Durmuş Boztuğ
Ortodontik Tedavilerde Spontan Diş Hareketlerinin Önemi (sayfa1-2) -------------------------- WEB NOTU: Makale, dosya büyüklügü nedeniyle ikiye bölünmüstür.
Cenk DORUK, Yaşar GÖYENÇ
Ortodontik Tedavilerde Spontan Diş Hareketlerinin Önemi (sayfa 3-5)-------------------------------WEB NOTU : Makale, dosya büyüklügü nedeniyle ikiye bölünmüstür.
Cenk DORUK, Yaşar GÖYENÇ
Daimi Birinci Ve İkinci Mandibuler Molar Dişlerde Pulpa Boynuzu Üzerindeki Sert Doku Kalınlığının Radyografik Olarak Belirlenebilirliği
Servet KANDEMİR
Kongenital Damak Yarıklarında Protetik Tedavi
Ali Kemal Özdemir, Akın COŞKUN
Sivas İl Merkezinde Serbest Çalışan Diş Hekimlerinin Koruyucu Tedavi Yöntemlerine Yaklaşımları
Sevgi KAMBEK
Mesleğini Sürdüren Dişhekimlerinin Mesleğe Bağlı Sağlık Şikayetlerinin Belirlenmesi
Servet KANDEMİR, S. KARATAŞ
Periodontolojide Fibronektinin Önemi Ve Kullanımı
Serhat DEMİRER, İsmail MARAKOĞLU
Implant Destekli Protezlerde Oklüzyon
Aslı Acar, Özgür İnan
Kemik İliği Transplantasyonunun Çocuk Ağız-Diş Sağlığı Üzerine Etkileri
Sevgi KAMBEK, Neşe AKAL
Chlorophenol (Klorofenol)
Kürşat ER, Kerem Engin AKPINAR
Oküler Protezler
Hüseyin Yazıcıoğlu, Suat Yaluğ, Burcu Tüzür


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.