dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 2000 / Cilt 3 / sayi 2

Oral Fokal Enfeksiyon Odakları İle Erken Doğum İlişkisinin Değerlendirilmesi
Tamer ATAOĞLU, Ulvi Kahraman GÜRSOY, Kamile MARAKOĞLU, İsmail MARAKOĞLU
Endodontik Lezyonlu Dişlerin Periapikal Eksudasında İnterlökin-1β Ve Tümör Nekroz Faktörü-α Düzeyleri Ve Radyografik Bulgularla İlişkisi
Hanife ATAOĞLU, Seyfullah HALiLOĞLU, Hale ARI
Çene Fraktürlerinde Gunning Splint Kullanımı
A. Kemal ÖZDEMiR, Akın COŞKUN
Mandibular Rezorpsiyonun Yaş Ve Dişsizlik Süresi İle İlişkisinin Araştırılması
Rüştü GEDiK, Defne YALÇIN, Nevin TUFAN, Ziynet ÇINAR
Araştırıcı-İçi Ve Araştırıcılar-Arası Ölçüm Tekrarlanabilirliğinin Florida Sondası Ve Konvansiyonel Sonda Kullanılarak Karşılaştırılması
İsmail MARAKOĞLU, Hülya ÇAKMAK, Aysun AKPINAR, Hafize SEZER
CL III Dental İlişkiye Sahip Bir Hastada Uzlaşmacı Tedavi
Cenk DORUK, A. Altuğ BIÇAKÇI
Farklı Porselen Laminate Veneer Yapım Yöntemlerinin Kenar Uyumu Açısından Değerlendirilmesi
A. Dilek NALBANT, Nejat ÖMEROĞLU
Duramater Membranın Proksimal Kemikiçi Defektlerinde Kullanımı
Hakan DEVELiOĞLU, İ. Levent TANER
Hipertansiyonlu Hastalarda Nütrisyon Kanallarının İncelenmesi
Rüştü GEDiK
Panoramik Radyograflarda Görüntünün Büyümesine Neden Olan Faktörlerin Matematiksel Analizi Mandibuler Dikey Büyüme
Faruk AKGÜNLÜ, Özden KANSU
Rapid Maksiller Ekspansivon
Cenk DORUK, A. Altuğ BIÇAKÇI
İskeletsel Açık Kapanışın Çekimli Ortodontik Tedavisi İle Ortaya Çıkan Vertikal Değişiklikler
Aynur ARAS
Bilinçli Sedasyon
Sinan AY, Mustafa ÖZTÜRK
Dens İnvaginatus (Vaka Raporu)
Adnan TEZEL, Recep ORBAK, Varol ÇANAKÇI, Barçın ERÖZ
Apeksifikasyon (Vaka Raporu)
Sema ÇELENK, Buket EROL AYNA, Behiye SEZGiN BOLGÜL, Fatma ATAKUL
Osteogenezıs Imperfekta : Bir Olgu Raporu
Haluk ÖZTUNÇ, Yakup ÜSTÜN


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.