dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 1999 / Cilt 2 / sayi 2

Geç Dönem Angle SınıfIı, Bölüm 1 Maloklüzyonlu Bireylerde Fonksiyonel Tedavinin Degerlendirilmesi
Cenk Doruk, Yaşar B. Göyenç
Çocuklarda Diş Çekiminde Sedasyon İçin İntranazal Midazolam Kullanımının Değerlendirilmesi
Sinan AY, Sevgi KAMBEK, Ömer CEVİT, Mustafa ÖZTÜRK, Hasan YELER, Gürel ACAR
Erişkin Periodontitisli Bir Hastanın Üst Ön Dişlerine Uygulanan Periodontal Ve Ortodontik Tedavinin Sonuçları
İsmail MARAKOĞLU, Cenk DORUK, Hülya ÇAKMAK, Hasan BABACAN, Aysun AKPINAR
Sigara Kullanan Ve Kullanmayan Bireylerin Dişeti Kan Akışı(Gbf) Ölçümlerinin Karşılaştırılması
A. Hakan DEVELiOĞLU, Serhat DEMiRER
Kavite Preparasyonlarında %5\'lik Bazik Fuksin Propilen Glukol Solüsyon Kullanımının Klinik Değerlendirilmesi
Bilinç BULUCU, Ertan ERTAŞ, Oğuz YOLDAŞ, Haluk SEVİLMİŞ
Travma Geçirmiş Anterior Dişlerde Gelişen Orta Üçlü Kök Kırıklarında Endodontik Tedavi Yaklaşımı
Kerem Engin AKPINAR, Mete VURAL, Kürşat ER, Tülin POLAT
Saf Mineralize Kemik Grefti Pyrostun Membranlı Ve Membransız Uygulamalarının Kemik İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
İnci KARACA, H.Önder ÇlLBIR, Bizden SABUNCUOGLU, Canan AKBAY
Dişhekimliği Fakültesi Ögretim Elemanlarında Mesleki Tükenmişlik Ölçeğinin Değerlendirilmesi
A.Kemal ÖZDEMiR, Akın COŞKUN, H.Deniz ÖZDEMiR, Ziynet ÇINAR
Düşük Doz Ultrasonun Gingival Kan Akımı Üzerine Etkisinin Lazer Doppler Flowmetry Tekniği İle İncelenmesi
İsmail MARAKOĞLU, Aysun AKPINAR, Hülya ÇAKMAK, Vedat NACİTARHAN, Özlem ŞAHİN
Konsültasyon Hastalarında Gözlenen Çürük Diş İnsidansının Araştırılması
Rüştü GEDİK
Üç Yeni Nesil Dentin Bonding Sisjemin Klas 5 Kavitelerde Mikrosizıntılarının Değerlendirilmesi
Nimet ÜNLÜ, Sema BELLİ, Füsun ÖZER
Demineralize Kemik Tozunun Kemik İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
H.Önder ÇILBIR, İnci KARACA, Bizden SABUNCUOĞLU, Canan AKBAY
Gömülü Alt Üçüncü Molar Dişlerin Cerrahi Çekiminden Sonra İkinci Molar Diş Mobilitesinin Periotest İle Değerlendirilmesi
Hasan YELER, H.Hüseyin KÖŞGER, Mustafa ÖZTÜRK, Sinan AY
Replantasyon
Rüştü GEDİK
Ortodontide Sterilizasyon Ve Dezenfeksıyon
M.Okan AKÇAM, Erhan ÖZDİLER
Oral Ve Maksıllofasiyal Cerrahide Kullanılan Kemik Greftleri Ve Biyomateryaller
Ayça Kökden, Mustafa Türker


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.