dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 1999 / Cilt 2 / sayi 1

Epidermal Büyüme Faktörü (EGF)\'nin Diş Çekim Yarası İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Hasan YELER, Şule YÜCETAŞ, Derviş YILMAZ, Mustafa ÖZTÜRK, Sema ARICI
Eğri Kök Kanallarında İki Farklı Tekniğin Preparasyon Sonrasi Kanal Açısını Değiştirme Yönünden Karşılaştırılması
Kerem Engin AKPINAR, Emin TÜRKÖZ
Güçlendirilmiş Polietilen Fibriler Şeritin Periodontal Splint Amaçlı Kullanımı
Nilgün Özlem ALPTEKİN, Sema BELLİ, Tümay ÖZKAYA
Farklı Tip Filmlerin, Farklı Banyo Şartlarında Çürük Tesbitindeki Etkisinin Araştırılması
Rüştü GEDİK, Nevin TUFAN, Defne YALÇIN
TME Kapsül İçi Rahatsızlıklarında Oklüzal Rehberliğin Öneminin Araştırılması
Özlem YAVUZ, Nergis YILMAZ, Melahat ÖĞÜTCEN TOLLER
Damak Yarıklarında Cerrahi Operasyon Öncesi Beslenme Plağı
A.Kemal Özdemir, Akın Coşkun
Farklı Yapıdaki Diş Macunlarının Dişeti Kan Akışına Etkilerinin Laser Doppler Flowmetry (LDF) Yardımıyla Değerlendirilmesi
Hakan DEVELİOĞLU, Serhat DEMİRER
Endodontik Olarak Tedavi Edilen Dişlerde Güçlendirilmiş Polietilen Fiber Post/Core Uygu Lu Ması: (Olgu Bildirisi)
Hale ARI, Sema BELLİ
Diflunizal Ve Tiaprofenik Aşitin Alt Gömülü 3. Molar Dişlerin Postoperatif Ağrı Ve Trismus Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Elif Tuba YAPICI, Mehtap KESKİN, Nergiz T.YILMAZ, Melahat ÖĞÜTCEN TOLLER
(Görünür Işık Cihazları Ve Işık Şiddetleri) Görünür Işık Cihazlarının Işık Şiddetlerinin Tespiti Ve Değerlendirilmesi
Hişam Demirköprülü, Handan Yılmaz, Bilge Turhan, Feridun Hürmüzlü
Erişkin Periodontitis Tedavisinde Dönüşümlü Uygulanan Düşük Doz Doksisikünin Alveoler Kemik Densitesine Etkisi
Nilgün Özlem ALPTEKİN, İsmet DURAN, Muammer GÖZLÜ, Ebru OLGUN ERDEM, Tümay ÖZKAYA
İki Farklı Dolgu Maddesinin Retrograd Dolgularda Apikal Sızdırmazlığının In Vitro Olarak Karşilaştirilmasi
Kerem Engin AKPINAR, Melih KONARILI
Çürük Tesbitinde Yüksek ve Düşük kVp\'nin Etkisi
Rüştü GEDİK
Kemik Lezyonu Tanısında Sintıgrafık İnceleme: Bir Olgu Nedeniyle Fibröz Displazi
Semih Özbayrak, Asım Dumlu, Levent Kabasakal, Şebnem Erçalık, Filiz Namdar Pekiner
Ortodontide Fonksiyonel Değerlendirme: Gnatolojik Yaklaşımlar
Tunç ALTIOK, F.Erhan ÖZDİLER
Mandibular Distomolar (Vaka Raporu)
Mustafa ÖZTÜRK, H.Hüseyin KÖŞGER, Serkan POLAT, Sinan AY, Hasan YELER


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.