dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 1998 / Cilt 1 / sayi 2

Maksiller Rezeksiyonların Protetik Obtürasyonu
Ali Kemal ÖZDEMİR, Akın COŞKUN, Arzu TUNALI, Suat YALUĞ
Bir Bukkal Uzantılı Obtüratör Yapımı
Suat YALUĞ, Levent NALBANT
Bir Metal Oklüzal Yüzeyli Hareketli Bölümlü Protez Uygulaması
Suat YALUĞ, Levent NALBANT
Total Protezin Tüm Diş Noksanlığı Olan Çocuk Hastalarda Uygulanması
Levent NALBANT
Bir Vaka Nedeni İle Doğumsal Üst Çene Anomalili Bir Hastaya Overdenture Uygulanması
Suat YALUĞ, Cemal AYDIN
Bölümlü Protezlerde Pratik Bir Yeniden Yapım Tekniği
A.Kemal ÖZDEMİR
Değişik Kron-Köprü Veneer Materyallerinin Sertliklerinin İncelenmesi
Cemal AYDIN, Handan YILMAZ, Turan KORKMAZ, Yasemin ATLI, Tülin ZAN
Fotoelastık Kuvvet Analız Yöntemiyle İki Ayrı Adheziv Köprü Modifikasyonunun Kuvvet Dağılımının İncelenmesi
Cemal Aydın, Erol Demirel
Ortodontik Tedavide Periodontal Dokulardaki Değişiklikler Ve Periodontal Hastalıklarda Ortodontik Girişimler
İsmail MARAKOĞLU, Tamer ATAOĞLU, E.Cenk DORUK
Erişkin Periodontitisli Ve Sağlıklı Bireylerin Dişeti Cebi Sıvıları (DCS) ve Dişeti Doku Örneklerindeki Myeloperoksidaz (MPO) Aktivite Düzeylerinin Tespiti
A.Hakan DEVELİOGLU, Nermin YAMALIK, İ. Levent TANER, Kamer KILINÇ
Poliasit-Modifiye Kompozit Rezinler (Kompomerler) Literatür Taraması
Oya BALA
Dişhekimliğinde Laser Doppler Flowmetry
Serkan POLAT, Mustafa ÖZTÜRK
Epidermal Büyüme Faktörü Ve Çene Cerrahisindeki Yeri
Barış ŞİMŞEK
Odontojenik Keratokist (Olgu Bildirimi)
İ.Levent Aral, Mustafa Öztürk, M.Barış Şimşek, Derviş Yılmaz
B Tipi Viral Hepatit Ve Diş Hekimliği Açısından Önemi
Dilek Aynur Uğar
Santral Dev Hücreli Granulom (Vaka Raporu)
İ.Levent Aral, M.Barış Şimşek, Mustafa Öztürk, Derviş Yılmaz
SMR Uygulanan Hastalarda Postorepatif Lokal Ve Sistemik Antibiyotik Kullanılmasının Klinik Ve Mikrobiyolojik Etkinliğinin Karşılaştırılması
Türkan TEKEŞ, Sedat ÖZTÜRKCAN, Ergün KÜRÜN, Suphi MÜDERRİS


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.