dishekimligifak
dishekimligifak DERGİSİ / 1998 / Cilt 1 / sayi 1

Periodontitisli Bireylerde Non-Steroid Antienflamatuar İlaç (Tenoxicam)\'In Dişeti Cep Sıvısı Beta-Glukuronidaz Ve Laktat Dehidrogenaz Aktivitelerine Etkisi
İsmail MARAKOĞLU, Tamer ATAOĞLU, Firuze KURTOĞLU, Behiç SERPEK
S.E.T. Canal Leader 2001 Cihazı İle Yapılan Kök Kanal Preparasyonunun Debris Ve Smear Tabakası Yönünden İncelenmesi
Kerem Engin Akpınar
İmplant Destekli Kanatlı Köprülerin Kuvvet Dağılımı Yönünden İncelenmesi
Cemal AYDIN, Turan KORKMAZ, Handan YILMAZ, Kemal YAMALIK
Farklı Oranlarda Epınefrin Hcl İçeren %4 Artikain Hcl\'ün Diş Ve Dişetinin Kanlanması Üzerinde Olan Etkilerinin Laser Doppler Flowmetry Tekniği İle İncelenmesi
Mustafa ÖZTÜRK, Serkan POLAT, Derviş YILMAZ
Myeloperoksıdaz\'ın Özellikleri Ve Periodontal Hastalıktaki Önemi
A.Hakan DEVELİOGLU, İ.Levent TANER
\"Carıdex\" Sistemi İle Çürük Temizleme Yönteminin Mekanik Yöntemle Karşılaştırılması
Feridun HÜRMÜZLÜ, Berrin DAYANGAÇ
Anterior Diestemalarda Alternatif Sabit Protetik Tedavi Metodu
A.Kemal ÖZDEMİR, Mehmet TURGUT
Mandibulada Bilateral Dev Odontojenik Keratokist Ve Obliteratif Cerrahi Yaklaşım
Tanfer KUNT, Suphi MÜDERRİS, Sedat ÖZTÜRKCAN, Derviş YILMAZ
Kırılan Anterior Dişlerde Orjinal Diş Parçalarını Kullanarak Yapılan Restorasyonlar (İki Olgu Nedeniyle)
Kerem Engin AKPINAR
Çocuklarda Maksiller Rezeksıyon Sonucu Oluşan Defektlerin Protetik Rehabilitasyonu
Cemal AYDIN, .Sual YALUĞ
Eksizyon Ve Elektrokoterizasyon Yöntemlerinin Dişeti Cep Derinliğine Etkilerinin Araştırılması
Ç.Türksel DÜLGERGİL, Feridun HÜRMÜZLÜ, Ahmet SERPER, Fatma ATAKUL
İnsan İmmun Yetmezlik Virüsü (Human Immunodefıcıency Vırus) Enfeksiyonu; Genel Ve Ağız Bulguları
Süleyman BOZKAYA, İnci KARACA
Porselen Lamınate Veneer Yapım Yöntemleri
Suat YALUĞ, Levent NALBANT
Biyoadesif Taşıyıcı Sistem İle Birlikte Uygulanan Epidermal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin Histopatolojik Olarak Araştırılması
M.Barış ŞİMŞEK , Mustafa SARGON, Sevda ŞENEL, Nadir GÜNGÖR
Zirkonyum Seramik Post Uygulaması
Turan KORKMAZ, Levent NALBANT
Mandıbulada Osteomyelıtısın Sebep Olduğu Patolojik Fraktür (Olgu bildirisi)
İhsan Levent ARAL, İnci KARACA, Seyhan ÇENETOĞLU


Siteyi en iyi 1024x768 Çözünürlük ve I.E. 5.0 ile görebilirsiniz.